Enfòmasyon sou Otobis pou Elèv Lekòl Segondè Providence Detay >>

Jwenn Esplikasyon

Wout miltip:
1 | Eddy / Hope / Benefis
3 | Oakland Beach
4 | Warwick Neck
17 | Dyer / Pocasset
19 | Plainfield / Westminster
21 | Rezèvwa / Jaden Vil / CCRI
30 | Arlington / Oaklawn
31 | Cranston St.
33 | Riverside
34 | East Providence / Seekonk Square
35 | Rumford / Newport Ave.
50 | Douglas Ave / Inivèsite Bryant
55 | Amiral / Providence College
78 | Beverage Hill Ave / East Providence
92 | RI College / Federal Hill / East Side
27 | Broadway / Manton
28 | Broadway / Hartford
56 | Chalkstone Ave.
57 | Smith St.
60 | Providence / Newport
65x | Wakefield Park-n-Ride

Yo pral detounen vennyon wout otobis nan zòn anba lavil Providence dimanch 15 oktòb 2023, pou yo ka akomode Making Strides Against Breast Cancer Mache. Wout 1, 3, 4, 17, 19, 21, 30, 31, 33, 34, 35, 50, 55, 78, ak 92 yo pral detounen soti 8:15 AM pou 1:30 PM. Wout 27, 28, 56, 57, 60 ak 66 yo pral detounen soti nan premye vwayaj nan jounen an jiska 1:30PM. Estasyon Otobis X, V, W, ak Y ap deplase tanporèman nan Washington ak Fulton Streets. Memorial Boulevard pral fèmen soti nan Steeple Street rive nan South Water Street pandan tan sa a.

Detou yo se:

 Wout 1 (EDDY / HOPE / BENEFIS)

Vwayaj entrant (Sid) ap vwayaje wout regilye a nan entèseksyon East Side Tunnel ak North Main Street, adwat sou North Main Street, agoch ​​sou Park Row, agoch ​​sou Exchange Street, epi a dwat sou Fulton Street pou rive nan Otobis D. 

Vwayaj sortant (North) pral vwayaje wout regilye a pou rive nan entèseksyon Eddy ak Dyer Street, vire agoch ​​sou Dorrance Street, epi apre sa adwat sou Washington Street rive nan Bus Stop I. Vwayaj yo pral vire agoch ​​nan Exchange Street, adwat sou Stillman Street, adwat sou Park Row, adwat rive Canal Street, agoch ​​sou Washington Street epi reprann wout regilye.   

Wout 3 (OAKLAND BEACH)

Vwayaj entrant pral vwayaje wout regilye a nan Washington Street, vire adwat sou Exchange Street, epi answit vire adwat sou Fulton Street pou rive nan Bus Stop B. Vwayaj pa pral sèvi Providence Station. 

Vwayaj sortant ap vwayaje regilye wout.

Wout 4 (WARWICK AVE.)

Tanpri gade nan detou Route 3 (Oakland Beach). 

WOUT 17 (DYER / POCASSET)

Vwayaj entrant ap vwayaje sou wout regilye a nan Kennedy Plaza, vire adwat sou Echanj Street, ak Lè sa a, vire adwat sou Fulton Street Bus Stop B. 

Vwayaj sortant pral vwayaje wout la regilye.

Wout 19 (PLAINFIELD / WESTMINSTER)

Tanpri al gade wout la 17 (Dyer / Pocasset) detou. 

WOUT 21 (RESERVOIR / VIL JADEN)

Vwayaj entrant pral vwayaje wout la regilye nan Rte a. 10 Dean Street Exit, vire adwat sou Dean Street, agoch ​​sou Atwells Avenue, adwat sou Empire Street, agoch ​​sou Fountain Street, adwat sou Dorrance Street, agoch ​​sou Washington Street, adwat sou Exchange Street, ak apre sa adwat sou Fulton Street rive nan Bus Stop. C. 

Vwayaj sortant ap kite Fulton Street, vire adwat sou Dorrance Street, kite sou Rte. 10 ak Lè sa a, rezime wout regilye. 

WOUT 27 (BROADWAY / MANTON) SOU DETOU 5AM - 1:30 PM

Vwayaj entrant pral vwayaje wout la regilye nan Washington Street, dwa sou Echanj Street, ak Lè sa a dwat sou Fulton Street nan la arè otobis tanporè akote Kennedy Plaza Intermodal Transportation Center.

Outbound vwayaj pral vire adwat sou Dorrance Street, kite sou Sabin Street ak Lè sa a rezime wout regilye. 

WOUT 28 (BROADWAY / HARTFORD) SOU DETOU 5AM - 1:30 PM

Tanpri gade nan wout la 27 (Broadway / Manton) detou. 

Wout 30 (ARLINGTON / OAKLAWN)

Vwayaj entrant pral vwayaje wout la regilye nan Rte a. 10 Dean Street Exit, vire adwat nan Dean Street Exit, goch sou Atwells Avenue, adwat sou Empire Street, agoch ​​sou Fountain Street, adwat sou Dorrance Street, agoch ​​sou Washington Street, adwat sou Exchange Street, epi apre sa adwat sou Fulton Street pou Estasyon Otobis C. 

Vwayaj sortant kite Fulton Street, vire adwat sou Dorrance Street, kontinye sou Francis Street, vire agoch ​​sou Rte. 10 ak Lè sa a, rezime wout regilye. 

WOUT 31 (CRANSTON STREET)

Tanpri al gade wout la 17 (Dyer / Pocasset) detou. 

Wout 33 (Rivyè)

Vwayaj entrant pral vwayaje wout regilye nan East Side Tunnel ak North Main 

Street, vire adwat sou North Main Street, agoch ​​sou Park Row, agòch sou Exchange Street, 

adwat sou Fulton Street, adwat sou Dorrance Street, epi apre sa adwat sou Washington 

Lari rive nan estasyon otobis H. 

Vwayaj sortant ap vwayaje regilyèman nan Washington Street, vire a goch sou Exchange Street, adwat sou Stillman Street, adwat sou Park Row, adwat sou Canal Street, agoch ​​sou Washington Street nan East Side Tunnel epi reprann wout regilye. 

Wout 34 (East Pwovens)

Tanpri gade nan Route 33 (Riverside) detou a.

WOUT 35 (RUMFORD)

Vwayaj entrant pral vwayaje wout regilye nan I-195 West rive nan I-95 North, jis nan 

Sòti Broadway, adwat sou Broadway, adwat sou Empire Street, agoch ​​sou Fountain 

Street, adwat sou Dorrance Street, epi answit kite sou Washington Street pou rive nan Bus Stop H.

Vwayaj sortant pral kite Washington Street, vire adwat sou Exchange Street, adwat sou Fulton Street, adwat sou Dorrance Street rive Francis Street, agoch ​​sou ranp sou I-95 South pou rive nan I-195 East, epi answit repran wout regilye.

Wout 50 (DOUGLAS AVE.) 

Vwayaj entrant pral vwayaje wout la regilye.

Vwayaj sortant ap vire adwat sou Echanj Street, adwat sou Fulton Street, adwat sou Dorrance Street t Francis Street, ak Lè sa a rezime wout regilye.

Wout 55 (ADMIRAL / kolèj pwovens)

Vwayaj entrant pral vwayaje wout regilye a nan kafou Charles ak Smith

Streets, vire adwat sou Smith Street, agoch ​​sou Gaspee Street, agoch ​​sou Francis Street, 

epi answit kite sou Washington Street pou ale nan Bus Stop I. 

Vwayaj sortant pral vire adwat sou Exchange Street, adwat sou Fulton Street, adwat 

sou Dorrance Street rive nan Francis Street, adwat sou Gaspee Street, adwat sou 

Smith Street, kite sou Charles Street, epi answit rezime wout regilye.

WOUT 56 (CHALKSTONE AVE.) SOU DETOU 5AM - 1:30 PM

Vwayaj entrant pral vwayaje wout regilye a nan Washington Street, vire adwat sou Echanj Street, ak Lè sa a dwat sou Fulton Street nan la arè otobis tanporè akote Kennedy Plaza entèmodal Transpòtasyon Sant lan.

Vwayaj sortant pral kite Dorrance Street, kontinye sou Francis Street epi apre sa 

rezime wout regilye.

Wout 57 (ri SMITH) sou DETOUR 5AM - 1:30 PM

Tanpri gade nan detou Route 56 (Chalkstone Ave.).

WOUT 60 (PROVIDENCE / NEWPORT) SOU DETOU 5AM - 1:30 PM

Vwayaj entrant ap vwayaje wout regilye a I-195 West jiska I-95 North, dwa nan sòti nan Downtown, adwat sou Francis Street, kontinye sou Dorrance Street, ak Lè sa a, vire a goch sou Washington Street nan la arè otobis tanporè akote Kennedy Plaza entèmodal Transpòtasyon Sant lan.

Vwayaj sortant pral vire adwat sou Exchange Street, adwat sou Fulton Street, adwat sou Dorrance Street rive nan Francis Street, agoch ​​sou I-95 South rive I-195 East, epi answit repran wout regilye.

WOUT 66 (URI / GALILEE) SOU DETOU 5AM - 1:30 PM

Vwayaj entrant pral vwayaje wout regilye a nan Francis Street ak Lè sa a, vire agoch ​​sou Washington Street nan arè otobis tanporè akote Kennedy Plaza entèmodal Transpòtasyon Sant lan.  

Vwayaj sortant ap kite Washington Street, vire adwat sou Exchange Street, adwat sou Fulton Street, adwat sou Dorrance Street Francis Street, kite sou I-95 South ak Lè sa a rekòmanse wout regilye. 

Wout 78 (BEVERAGE HILL / NEWPORT AVE.)

Tanpri al gade Route 35 (Rumford) detou a. 

Wout 92 (FEDERAL HILL / bò solèy leve)

LWÈS: vwayaj Anthrax soti nan East Side Market ap vwayaje sou wout regilye a nan Wickenden Street, adwat sou Brook Street, agoch ​​sou Angell Street, agoch ​​sou Thayer Street, dwa nan East Side Tunnel, adwat sou North Main Street, agoch ​​sou Park Row pou Park Row West, agoch ​​sou Exchange Street , adwat sou Fulton Street ak Lè sa a rezime wout regilye. 

EAST: vwayaj entrant soti nan Federal Hill ap vwayaje sou wout regilye pou rive nan estasyon otobis J. 

Vwayaj sortant pral kite via agoch ​​sou Exchange Street, adwat sou Stillman Street, 

adwat sou Park Row, adwat sou Canal Street, agoch ​​sou Washington Street nan Lès 

Side Tunnel, adwat sou Thayer Street, agoch ​​sou Waterman Street, adwat sou Brook 

Street, kite sou Wickenden Street, epi answit rezime wout regilye. 

Wout ki afekte yo

Wout miltip:
1 | Eddy / Hope / Benefis
33 | Riverside
34 | East Providence / Seekonk Square
35 | Rumford / Newport Ave.
60 | Providence / Newport
78 | Beverage Hill Ave / East Providence

RIPTA pral detounen Wout 1, 33, 34, 35, 60 ak 78 soti 8:30 pou rive 11:30 am dimanch 29 oktòb 2023, pou akomode kouri Monster Dash Tunnel la. Detou yo se jan sa a:

Wout 1 North pral vwayaje wout regilye nan Stop I a epi answit kontinye sou Washington rive nan Waterman Avenue moute College Hill pou rekòmanse wout regilye. Wout 1 Sid pral vwayaje wout regilye pou Thayer ak Angell, vire adwat sou Angell rive Steeple, agoch ​​sou Memorial, adwat Fulton rive Stop D, epi answit kontinye sou wout regilye.

Wout 33 ak 34 Outbound pral kite Stop H atravè Washington Street, epi kontinye sou Waterman moute College Hill pou rekòmanse wout regilye. Vwayaj antre yo pral vwayaje wout regilye nan Angell, kontinye sou Angell nan Steeple nan wout regilye.

Wout 35 ak 78 Vwayaj andeyò yo pral kite Stop H atravè Exchange, vire agoch ​​sou Memorial, pran Interstate 95 South rive Interstate 195 East pou rekòmanse wout regilye. Vwayaj ki antre yo pral vwayaje wout regilye nan Interstate 195 West rive nan Interstate 95 North, pran sòti anba lavil la, vire adwat sou Francis Street, epi answit agoch ​​sou Washington Street pou Stop H.

Route 60 Outbound pral kite Otobis Stop Y atravè Exchange, vire agoch ​​sou Memorial, vire sou Interstate 95 South pou rive nan Interstate 195 East pou rekòmanse yon wout regilye. Vwayaj k ap antre yo pral vwayaje wout regilye nan Interstate 195 West, kontinye nan Interstate 95 North, pran sòti anba lavil la, vire adwat sou Francis, epi answit agòch sou Exchange Terrace pou rive nan Y Stop.

Wout ki afekte yo

Wout miltip:
1 | Eddy / Hope / Benefis
35 | Rumford / Newport Ave.

ATANSYON Pasaje RIPTA MBTA :

Estasyon tren S. Attleboro fèmen jiskaske lòt avi. Pou jwenn aksè nan tren, tanpri monte RIPTA nan Sant Transpò Pawtucket-Central Falls. Pasaje yo ka monte RIPTA tou pou ale nan Providence (Kennedy Plaza) epi answit mache oswa transfere nan Providence Station.

Wout ki afekte yo

4 | Warwick Neck

Wout 4 se sou detou jodi a. Vwayaj andeyò yo pral vwayaje wout regilye pou Tidewater adwat sou Beatrice, agoch ​​sou Hope epi answit adwat sou Longmeadow nan wout regilye. Detou ranvèse pou vwayaj Antre.

Wout ki afekte yo

Wout miltip:
13 | Coventry / Arctic / CCRI
29 | CCRI Warwick/Conimicut
282 | Pascoag / Slatersville Flex

Wout 13 ak 29 yo sou detou akòz konstriksyon. Tou de wout Outbound pral vwayaje wout regilye nan Main ak Woodside, vire adwat sou Woodside, agoch ​​sou Green, agoch ​​sou Harris epi answit adwat sou Main pou rekòmanse wout regilye. Detou ranvèse pou vwayaj Antre nan tou de Wout 13 ak 29.

Jim Murphy # 16

Wout ki afekte yo

Wout miltip:
54 | Lincoln / Woonsocket
87 | Fairmount / Walnut Hill

Wout 54 ak Wout 87 pral nan detou apati 9am pou rive 11:30am nan Lendi 9 oktòb 2023, pou akomode Woonsocket Columbus Day Parade. Pa pral gen sèvis nan Walnut Hill pandan detou. Wout 54: Vwayaj soti yo pral vwayaje wout regilye nan Clinton Stret. Dènye kanpe nan 113 Clinton. Vwayaj antre yo pral kite Clinton, vire agoch ​​sou Sosyal, epi answit adwat sou Main pou rekòmanse wout regilye.

Wout 87: Vwayaj nan direksyon lès soti nan Fairmount pral vwayaje wout regilye nan Railroad adwat sou Main, epi answit goch nan dènye estasyon nan 113 Clinton. Vwayaj nan direksyon lwès yo pral kite Clinton, vire agoch ​​sou Morrell, agòch sou Social ak answit adwat sou Main pou rekòmanse wout regilye.

Wout ki afekte yo

56 | Chalkstone Ave.

Akòz konstriksyon, Route 56 p ap sèvi antre devan Sant Medikal VA nan Providence apati madi 5 septanm 2023 jiska oktòb. Y ap pran pasaje yo epi y ap depoze yo nan abri otobis la sou Chalkstone Avenue.

Wout ki afekte yo

87 | Fairmount / Walnut Hill

Wout 87 se sou detou jodi a. Vwayaj Antre ak Sortant pral itilize Herbert Street olye de Sweet Street.

Wout ki afekte yo

92 | RI College / Federal Hill / East Side

Route 92 pral nan detou apati 1 pm, Vandredi, 6 oktòb 2023, jiska 11 pm Lendi, 9 oktòb 2023, pou akomode Columbus Day Festival la sou Federal Hill. Vwayaj nan direksyon lwès yo pral vwayaje wout regilye nan John J. Partington, adwat sou Broadway, adwat sou Harris epi answit kite sou Atwells pou rekòmanse wout regilye. Vwayaj nan direksyon lès yo pral vwayaje wout regilye nan Atwells ak Harris, vire adwat sou Harris, epi answit a goch sou Broadway pou rekòmanse wout regilye.

Pral gen yon devyasyon sou detou a soti 8h am rive 11h30am dimanch 8 oktòbth, pou akomode parad la. Pandan tan sa a, vwayaj nan direksyon Lwès yo pral vwayaje wout regilye pou John J. Partington, vire adwat sou Broadway, adwat sou Valley epi answit agoch ​​sou Atwells pou rekòmanse yon wout regilye. Vwayaj nan direksyon lès yo pral vwayaje wout regilye nan Atwells ak Valley, vire adwat sou Valley, epi apre agoch ​​sou Broadway pou rekòmanse wout regilye.

Wout ki afekte yo

 • High-Frekans
 • Wout eksprime
 • Wout Otobis Rapid
 • Zòn Flex
 • Route lokal yo
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip
 • Wout Otobis Rapid
 • High-Frekans Route
 • Route lokal yo
 • Wout eksprime
 • Zòn Flex
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip

Di Bonjou vag!

Yon nouvo fason pou w monte ak RIPTA!