ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Byenveni nan ou Monte!

Jwenn Esplikasyon

18 | Union Ave.

Route 18 Anthrax se sou detou akòz konstriksyon. Vwayaj Anthrax pral vwayaje regilyèman nan Terrace Ave., vire a goch sou Terrace Ave., adwat sou Dora St., adwat sou Webster Ave., agoch ​​sou Union Ave. epi reprann wout regilye.

Wout ki afekte yo

22 | Pontiac Ave.

RIPTA pral detou Route 22 (Pontiac Avenue) pou akomode fèmti ijans Bridge Reservoir Avenue nan Providence, Rhode Island jiskaske gen plis avi. Route 22 pa pral sèvi estasyon otobis sou Reservoir Avenue ant Narragansett Avenue ak Elmwood Avenue. 

Vwayaj entrant pral vwayaje wout regilye a nan Reservoir Avenue, adwat sou Narragansett Ave., kite sou Roger Williams Avenue, kite sou Elmwood Avenue ak Lè sa a rekòmanse wout regilye.

Vwayaj sortant ap vwayaje sou wout regilye a nan rezèvwa ak avni Elmwood, kontinye sou avni Elmwood, adwat sou avni Roger Williams, adwat sou avni Narragansett, agoch ​​sou avni rezèvwa epi reprann wout regilye.

Wout ki afekte yo

49 | Lopital St / Miriam

DETOUR AVÈTISMAN: RIPTA pral detou Route 49 kòmanse Lendi, Me 4, 2020 jouk plis avi akòz Camp St fèmen

Vwayaj sortan ap vwayaje sou wout regilye a nan Doyle Ave., vire adwat sou North Main St., epi reprann wout regilye. Vwayaj rantre ap vwayaje sou wout regilye a nan North Main St., vire a goch sou Doyle Ave. epi apresa reprann wout regilye.

Wout ki afekte yo

58 | Mineral Spring / North Providence

AVÈTISMAN DEVWA: Route 58 se sou detou soti 7am a 3:30 pm akòz konstriksyon. Detou sa a ap rete an plas jodi a jiska 1 desanm 2020 sou jou lasemèn sèlman. Vwayaj sortan pral vwayaje regilyèman nan Waterman Ave. ak Old County Road, kite sou Old County Road, adwat sou Esmond St. epi reprann wout regilye. Ranvèse sou Anthrax.

Wout ki afekte yo

71 | Broad St / Pawtucket Ave.

ALÈT DETOUR: Route 71 se sou detou akòz konstriksyon. Vwayaj sortan yo pral vwayaje regilyèman nan Pawtucket Ave., adwat sou Sterry St., agoch ​​sou West Ave., kontinye sou Main St. epi reprann wout regilye. Ranvèse sou Anthrax.

Wout ki afekte yo

92 | RI College / Federal Hill / East Side
Detou an efè Vandredi ak Samdi soti nan 3:30 pm a minwi
Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap detou Route 92 chak vandredi ak samdi soti nan 3:30 pm a minwi pou akomode manje deyò sou Federal Hill. Detou a ap kòmanse Vandredi, 19 jen, 2020 ak dènye jiska Novanm nan ane sa a. Atwells Avenue ap fèmen soti nan Bradford Street rive nan Knight Street.

Detou sa a ap anvigè chak vandredi ak samdi soti nan 3:30 pm jiska minwi pandan mwa novanm lan.

Wout 92 (RI College / Federal Hill / East Side):

Vwayaj direksyon lwès yo ap vwayaje sou wout regilye a nan estasyon otobis D, apresa vire adwat sou Dorrance St., agoch ​​sou West Exchange St., adwat sou Dean St., agoch ​​sou Kinsley Ave., agoch ​​sou Eagle St., adwat sou Atwells Ave ak Lè sa a, rezime wout regilye.

Vwayaj nan direksyon lès ap vwayaje sou wout regilye a Atwells Ave. ak Eagle St., agoch ​​sou Eagle St., adwat sou Kinsley Ave., adwat sou Dean St., agoch ​​sou West Exchange St., adwat sou Service Rd., Adwat sou Sabin St., kite sou Anpi St., kite sou Fountain St. ak Lè sa a rekòmanse wout regilye.

Wout ki afekte yo

Liy R | Broad / North Main

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap detounen vwayaj nan direksyon sid sou R-Line (Broad / North Main) pou akomode konstriksyon sou Main Street Bridge sou I-95 nan Pawtucket, Rhode Island. Depatman Transpòtasyon Rod Aylann (RIDOT) ap ranplase jwenti pon yo, repare pil yo, twotwa yo ak balistrad yo, ak repavaj pon an kòm yon pati nan lòt travay enfrastrikti nan zòn Pawtucket ak Providence.

Detou a ap kòmanse jedi 6 out 2020 epi l ap dire jiska 1 janvye 2021. Liy R la pa pral sèvi estasyon otobis nan Main Street ant Quincy Avenue ak Slater Street.   

Detou a pral jan sa a:  

R-Liy (Broad / North Main):

Vwayaj nan direksyon sid pral vwayaje wout regilye a nan Main Street ak Quincy Avenue, adwat sou Quincy Avenue, agoch ​​sou Slater Street, adwat sou Main Street epi reprann wout regilye.

Vwayaj nan direksyon nò pral vwayaje wout la regilye.

Wout ki afekte yo

 • Segondè Frekans
 • Express
 • Rapid Otobis
 • FlexZone
 • Lokal & Rejyonal Otobis
 • Wout miltip
 • Lokal & Rejyonal Otobis
 • Segondè Frekans
 • Express
 • Rapid Otobis
 • FlexZone
 • Wout miltip

Di Bonjou vag!

Yon nouvo fason pou w monte ak RIPTA!

Kopi lyen