ALÈT: Sèvis Lekòl Providence ki afekte. Detay >>

Jwenn Esplikasyon

Wout miltip:
1 | Eddy / Hope / Benefis
35 | Rumford / Newport Ave.

ATANSYON Pasaje RIPTA MBTA :

Estasyon tren S. Attleboro fèmen jiskaske lòt avi. Pou jwenn aksè nan tren, tanpri monte RIPTA nan Sant Transpò Pawtucket-Central Falls. Pasaje yo ka monte RIPTA tou pou ale nan Providence (Kennedy Plaza) epi answit mache oswa transfere nan Providence Station.

Wout ki afekte yo

17 | Dyer / Pocasset

 Route 17 Outbound se sou detou akòz konstriksyon. Vwayaj soti yo pral vwayaje wout regilye nan Park ak Sid, vire adwat sou Southern, agoch ​​sou Connecticut, agoch ​​sou Cranston Street epi answit adwat sou Phenix nan wout regilye. Vwayaj antre yo pral vwayaje wout regilye.

 

Wout ki afekte yo

72 | Weeden / Santral Falls

Route 72 Outbound se sou detou. Vwayaj andeyò yo pral vwayaje Weeden Street, vire agoch ​​sou Moshassuck Valley Industrial Highway, adwat sou Higginson, epi answit agoch ​​sou Lonsdale pou rekòmanse wout regilye. Vwayaj antre yo pral vwayaje wout regilye.

Wout ki afekte yo

Dezòd sèvis prevwa. Tanpri rele 784-9500 x2012 pou wè si tan vwayaj ou afekte.

Wout ki afekte yo

 • High-Frekans
 • Wout eksprime
 • Wout Otobis Rapid
 • Zòn Flex
 • Route lokal yo
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip
 • Wout Otobis Rapid
 • High-Frekans Route
 • Route lokal yo
 • Wout eksprime
 • Zòn Flex
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip

Di Bonjou vag!

Yon nouvo fason pou w monte ak RIPTA!