Jwenn Esplikasyon

Wout miltip:
1 | Eddy / Hope / Benefis
32 | East Providence / Wampanoag / Seekonk Square
33 | Riverside
34 | East Providence / Seekonk Square
40 | Butler / Elmgrove
61x | Tiverton / East Bay Park-n-Ride

Wout 1, 32, 33, 34, 40 ak 61x yo pral sou detou apati lendi 25 mas 2024 jiska mitan mwa septanm pou akomode konstriksyon Tinèl East Side. Tinèl la pral fèmen pou reparasyon pandan tan sa a.

Wout 32, 33, 34, 40 ak 61x

Vwayaj antre pral vwayaje wout regilye nan kafou Angell ak Thayer Street, kontinye sou Angell Street rive nan Steeple Street epi answit reprann wout regilye. Pasaje yo pral itilize estasyon otobis la nan Angell Street nan Hope Street. 

Vwayaj soti pral vwayaje wout regilye nan North Main Street ak East Side Tunnel la, kontinye monte ti mòn lan sou Waterman Street epi answit reprann wout regilye. Pasaje yo pral itilize estasyon otobis la nan Waterman Street nan Hope Street.

Route 1

Nan direksyon arive vwayaj pral vwayaje wout regilye pou Thayer Street, agoch ​​sou Waterman Street, agoch ​​sou Brook Street, agoch ​​sou Angell Street, kontinye sou Angell Street rive nan Steeple Street epi answit reprann wout regilye nan direksyon anba lavil Providence.

Vwayaj sortant pral vwayaje wout regilye nan North Main Street ak East Side Tunnel la, kontinye monte ti mòn nan sou Waterman Street, vire agoch ​​sou Brook Street epi answit repran wout regilye.

Wout ki afekte yo

35 | Rumford / Newport Ave.
78 | Beverage Hill Ave / East Providence

Vwayaj k ap antre yo pral vwayaje sou wout regilye pou ale nan Taunton Ave., vire adwat sou Valley rive nan Waterfront Drive, adwat sou Henderson Bridge rive nan Angell Street, agoch ​​sou Gano Street, epi answit adwat sou I-195 West nan wout regilye. Vwayaj soti yo pral vwayaje wout regilye.

Wout ki afekte yo

92 | RI College / Federal Hill / East Side

Wout 92 pral detounen samdi 27 avril soti 9am pou rive 7pm pou akomode Wickenden St. Makers Market la.

Vwayaj nan direksyon lès yo pral soti nan estasyon Bus Stop J atravè Washington Street, vire adwat sou Memorial Blvd., kontinye sou Dyer St. rive nan Eddy St., vire agoch ​​sou Point St., adwat sou South Water St., agoch ​​sou India St., adwat sou Gano St., agoch ​​sou Wickenden St., adwat sou Ives St., agoch ​​sou Trenton St., agoch ​​sou Governor St., agoch ​​sou Wickenden St., (sèvis manwa Fox Point la), kite sou Ives St. ak Lè sa a, rezime wout regilye.

Vwayaj nan direksyon lwès yo pral kite East Side Market, vwayaje wout regilye Ives ak Wickenden Streets, vire agoch ​​sou Wickenden St., adwat sou Gano St., adwat sou 195 West sou-ranp, adwat nan South Main Street Exit, agoch ​​sou Point. Street, ak Lè sa a, rezime wout regilye.

Wout ki afekte yo

 • High-Frekans
 • Wout eksprime
 • Wout Otobis Rapid
 • Zòn Flex
 • Route lokal yo
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip
 • Wout Otobis Rapid
 • High-Frekans Route
 • Route lokal yo
 • Wout eksprime
 • Zòn Flex
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip

Di Bonjou vag!

Yon nouvo fason pou w monte ak RIPTA!