ALÈT: Sèvis Lekòl Providence ki afekte. Detay >>

Jwenn Esplikasyon

Wout miltip:
6 | Prairie / Roger Williams Park Zoo
22 | Pontiac Ave.
20 | Elmwood Ave / TF Green Ayewopò
R-Line | Broad / North Main

Akòz yon wout fèmen nan Providence, Wout 6, 20, 22 ak R-Line OUTBOUND la pral sou detou. Vwayaj soti yo pral vwayaje Washington Street a goch sou John Partington, epi answit adwat sou Broad Street pou rekòmanse wout regilye. Vwayaj antre yo pral vwayaje wout regilye.

Wout ki afekte yo

24L | Newport / Fall River / Providence

Route 24L pral nan detou apati 7 am jiska 4:30 pm madi 11 oktòb 2022, akòz konstriksyon nan Fall River Transit Center. Vwayaj soti nan Newport pral vwayaje wout regilye nan Borden Street kote yo pral itilize yon arè tanporè ki make ak siyal. Vwayaj yo pral ale adwat sou Third Street, adwat sou Sullivan, adwat sou 4th Street, agoch ​​sou Borden epi answit adwat sou Hartwell pou reprann yon wout regilye.

Vwayaj ki antre nan Providence pral vwayaje wout regilye pou yo kanpe tanporè sou Borden Street. Lè sa a, yo pral vire adwat sou 4th Lari epi apre sa adwat sou Pleasant pou rekòmanse wout regilye. 

Wout ki afekte yo

Dezòd sèvis prevwa. Tanpri rele 784-9500 x2012 pou wè si tan vwayaj ou afekte.

Wout ki afekte yo

 • High-Frekans
 • Wout eksprime
 • Wout Otobis Rapid
 • Zòn Flex
 • Route lokal yo
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip
 • Wout Otobis Rapid
 • High-Frekans Route
 • Route lokal yo
 • Wout eksprime
 • Zòn Flex
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip

Di Bonjou vag!

Yon nouvo fason pou w monte ak RIPTA!