ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Mwen avèk LI!

Jwenn Esplikasyon

Wout miltip:
1 | Eddy / Hope / Benefis
35 | Rumford / Newport Ave.

Estasyon tren S. Attleboro a fèmen jiskaske gen plis avi.
Pou aksè nan tren, tanpri monte RIPTA nan Providence (Kennedy Plaza) ak Lè sa a, mache oswa transfere nan
Estasyon Providence.

Wout ki afekte yo

Wout miltip:
8x | Jefferson Blvd Park-n-Ride
9x | Pascoag Park-n-Ride
10x | North Scituate Park-n-Ride
12x | Arctic / 117 Express Park-n-Ride
14 | West Bay
27 | Broadway / Manton
28 | Broadway / Hartford
59x | North Smithfield / Lincoln Mall Park-n-Ride
61x | Tiverton / East Bay Park-n-Ride
65 | Wakefield Park-n-Ride
92 | RI College / Federal Hill / East Side
95x | Westerly Park-n-Ride
QX | Quonset Express

Wout 8x, 9x, 10x, 12x, 14, 27, 28, 59X, 61x, 65x, 92, 95x ak Quonset Express pa pral sèvis arè otobis sou Sabin Street jiskaske plis avi.

Pasaje Express Route yo ta dwe monte otobis yo sou swa Exchange Terrace oswa Empire Street.

Pasaje Route 14 yo ta dwe monte otobis sou swa Exchange Terrace oswa Empire Street.

Wout 27 ak 28 pasaje yo ta dwe monte bis yo sou Broadway oswa Kennedy Plaza.

Wout 92 pasaje yo ta dwe monte otobis sou Atwells Ave. oswa Kennedy Plaza.

Wout ki afekte yo

22 | Pontiac Ave.

RIPTA pral detou Route 22 (Pontiac Avenue) pou akomode fèmti ijans Bridge Reservoir Avenue nan Providence, Rhode Island jiskaske gen plis avi. Route 22 pa pral sèvi estasyon otobis sou Reservoir Avenue ant Narragansett Avenue ak Elmwood Avenue. 

Vwayaj entrant pral vwayaje wout regilye a nan Reservoir Avenue, adwat sou Narragansett Ave., kite sou Roger Williams Avenue, kite sou Elmwood Avenue ak Lè sa a rekòmanse wout regilye.

Vwayaj sortant ap vwayaje sou wout regilye a nan rezèvwa ak avni Elmwood, kontinye sou avni Elmwood, adwat sou avni Roger Williams, adwat sou avni Narragansett, agoch ​​sou avni rezèvwa epi reprann wout regilye.

Wout ki afekte yo

Wout miltip:
32 | East Providence / Wampanoag / Seekonk Square
34 | East Providence / Seekonk Square

Wout 32 ak 34 Anthrax yo sou detou jiskaske plis avi akòz konstriksyon sou pon Henderson. Vwayaj Anthrax ap vwayaje sou wout regilye a pou rive nan Warren Ave. ak Waterfront Drive, vire adwat sou Waterfront Drive, adwat sou Dexter Rd., Kontinye tou dwat atravè Massasoit Ave. sou ranp lan nan South Angell St. epi reprann wout regilye a.

Wout ki afekte yo

49 | Lopital St / Miriam

DETOUR AVÈTISMAN: RIPTA pral detou Route 49 kòmanse Lendi, Me 4, 2020 jouk plis avi akòz Camp St fèmen

Vwayaj sortan ap vwayaje sou wout regilye a nan Doyle Ave., vire adwat sou North Main St., epi reprann wout regilye. Vwayaj rantre ap vwayaje sou wout regilye a nan North Main St., vire a goch sou Doyle Ave. epi apresa reprann wout regilye.

Wout ki afekte yo

Wout miltip:
62 | URI / Providence Station
65 | Wakefield Park-n-Ride
66 | URI / Galile

Efektif 16 desanm 2020, RIPTA ap sispann sèvis jiskaske gen plis avi sou Wout 62, 65 ak 66 nan Park N 'Rides sou Rte. 2 ak Rte. 4 akòz konstriksyon kontinyèl. Pasaje yo avize w pake nan estasyon tren Wickford ak monte bis la.

Wout ki afekte yo

 • High-Frekans
 • Express Route
 • Wout Otobis Rapid
 • Zòn Flex
 • Route lokal yo
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip
 • Wout Otobis Rapid
 • High-Frekans Route
 • Route lokal yo
 • Express Route
 • Zòn Flex
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip

Di Bonjou vag!

Yon nouvo fason pou w monte ak RIPTA!

Kopi lyen