ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

2020 Otorite Reyinyon Komisyon Konsèy Orè

2020 Otorite Reyinyon Komisyon Konsèy Orè

Tout reyinyon yo ap fèt nan 1: 30 pm nan Sal Konferans Transpò RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, amwenske yo endike sa.

Tanpri rele (401) 784-9500 ext. 1171 ak nenpòt kesyon. Mèsi.

Pou resevwa enfòmasyon sou reyinyon Komisyon Konsèy Otorite kap vini yo, ajanda yo, epi li minit reyinyon yo, tanpri ale sou sit entènèt Sekretè Deta a http://sos.ri.gov oswa nan www.ripta.com/BoardMeetings.

Gade Reyinyon Konsèy Achiv yo

Pataje via
Kopi lyen