Enfòmasyon sou Otobis pou Elèv Lekòl Segondè Providence Detay >>

Chanjman nan Sèvis

Otòn se isit la!

RIPTA pral aplike chanjman sèvis otòn yo efektif samdi 26 out 2023. RIPTA fè ajisteman sèvis regilye twa fwa pa ane an repons a chanjman sezon yo ak/oswa itilizasyon pasaje yo. Tanpri li feyè nou an anba a pou plis detay sou wout endividyèl yo.

Kesyon? Ajan Sèvis Kliyantèl yo ap disponib 8am jiska 4pm samdi (8/26) ak dimanch (8/27).

Chanjman sèvis sa yo ap antre an vigè samdi 26 out 2023:

1 Eddy/Espwa

18 Inyon Ave

32 East Providence/Wampanoag/Seekonk Square

33 Riverside

34 East Providence / Seekonk Square

40 Butler / Elmgrove

50 Douglas Ave/Bryant University

55 Amiral / Providence College

60 Providence / Newport

67 Bellevue / vila / Salve Regina Inivèsite

Pilòt R-Line Free Fare fini 30 septanm

Lekòl Providence

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap