Alèt Sèvis: Fèmti Pon Washington nan direksyon lwès Detay >>

Chanjman nan Sèvis

Ivè se isit la!

RIPTA pral aplike chanjman nan sèvis sezon fredi yo efektif samdi 13 janvye 2024. RIPTA fè ajisteman sèvis regilye twa fwa pa ane an repons a chanjman sezon yo ak/oswa itilizasyon pasaje yo. RIPTA pral fè ti chanjman nan Routes R-Line, 17, 23, 27, 28, 31, 40, 55, 56, 57, ak 60.

Chanjman sèvis sa yo ap antre an aplikasyon samdi 13 janvye 2024:

R-Line Broad / North Main

Sèvis chak jou yo te repwograme pou pi bon pèfòmans alè.

Route 17 (Dyer / Pocasset)

Vwayaj soti 7:24 AM pral sispann.

Wout 23 (Arctic/Crompton/Sant NE)

Frekans sèvis chak jou ap ogmante de chak 90 minit pou chak 75 a 80 minit.

Wout 27 (Broadway / Manton)

Tan vwayaj chak jou yo te ajiste pou pi bon koneksyon.

Sèvis samdi pral fonksyone chak 40 minit olye pou yo chak 38 minit.

Sèvis dimanch ap fonksyone chak 48 minit olye pou yo chak 50 minit.

Wout 28 (Broadway / Hartford)

Tan vwayaj chak jou yo te ajiste pou pi bon koneksyon.

Sèvis samdi pral fonksyone chak 40 minit olye pou yo chak 38 minit.

Sèvis dimanch ap fonksyone chak 48 minit olye pou yo chak 50 minit.

Wout 31 (Cranston St.)

Sèvis chak jou yo te repwograme pou pi bon pèfòmans alè.

Kounye a sèvis dimanch pral fonksyone chak 20-22 minit.

Wout 40 (Butler/Elmgrove)

Vwayaj Antre nan 7:04 am pral sispann.

Route 55 (Amiral / Providence College)

Tan vwayaj chak jou yo te ajiste pou pi bon koneksyon.

Sèvis samdi pral fonksyone chak 32 minit olye pou yo chak 30 minit.

Sèvis dimanch ap fonksyone chak 40 minit olye pou yo chak 45 minit.

Route 56 (Chalkstone Ave)

Sèvis chak jou yo te repwograme pou pi bon pèfòmans alè.

Kounye a sèvis dimanch pral fonksyone chak 20-22 minit.

Route 57 (Smith St)
Tan vwayaj chak jou yo te ajiste pou pi bon koneksyon.

Sèvis samdi pral fonksyone chak 32 minit olye pou yo chak 30 minit.

Sèvis dimanch ap fonksyone chak 40 minit olye pou yo chak 45 minit.

Wout 60 (Providence / Newport)

Sèvis samdi ak dimanch te repwograme pou pi bon pèfòmans alè.

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap