Enfòmasyon sou Otobis pou Elèv Lekòl Segondè Providence Detay >>

Alèt Sèvis

 • High-Frekans
 • Wout eksprime
 • Wout Otobis Rapid
 • FlexZone
 • Route lokal yo
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip
 • Wout Otobis Rapid

  Sèvis regilyèman pwograme ki kanpe nan tout estasyon otobis yo; frekans sèvis se 10 minit oswa pi bon nan jou lasemèn yo.

 • High-Frekans Route

  Sèvis regilyèman pwograme ki kanpe nan tout estasyon otobis yo; frekans sèvis se 20 minit oswa pi bon nan jou lasemèn yo.

 • Route lokal yo

  Sèvis regilyèman pwograme ki kanpe nan tout estasyon otobis yo.

 • Wout eksprime

  Jou lasemèn sèlman wout long distans pasaje ak segman wout ki opere eksprime. Peak èdtan sèlman.

 • Zòn Flex

  Sèvis ki opere nan yon zòn ki deziyen. Komisyon Konsèy la pa swa orè yon rezèvasyon 24 èdtan anvan oswa ap tann nan yon Stop Flex deziyen.

 • Sèvis Espesyal

  Gade orè endividyèl pou deskripsyon

 • Wout Otobis Rapid
 • High-Frekans Route
 • Route lokal yo
 • Wout eksprime
 • Zòn Flex
 • Sèvis Espesyal
 • Wout miltip
 • Wout Otobis Rapid

  Sèvis regilyèman pwograme ki kanpe nan tout estasyon otobis yo; frekans sèvis se 10 minit oswa pi bon nan jou lasemèn yo.

 • High-Frekans Route

  Sèvis regilyèman pwograme ki kanpe nan tout estasyon otobis yo; frekans sèvis se 20 minit oswa pi bon nan jou lasemèn yo.

 • Route lokal yo

  Sèvis regilyèman pwograme ki kanpe nan tout estasyon otobis yo.

 • Wout eksprime

  Jou lasemèn sèlman wout long distans pasaje ak segman wout ki opere eksprime. Peak èdtan sèlman.

 • Zòn Flex

  Sèvis ki opere nan yon zòn ki deziyen. Komisyon Konsèy la pa swa orè yon rezèvasyon 24 èdtan anvan oswa ap tann nan yon Stop Flex deziyen.

 • Sèvis Espesyal

  Gade orè endividyèl pou deskripsyon

ENSKRI POU ALÈT EMAIL

RIPTA kontan ofri mizajou sèvis pa wout, konsa ou ka resevwa enfòmasyon ki ka gen enpak sou ou. Sèvis sa a bay abonnés enfòmasyon sou detou, dezòd sèvis tanporè ak chanjman sèvis sou wout yo monte. Klike la a pou w enskri pou alèt imel espesifik pou wout yo. Lè sa a, klike sou wout ou ta renmen resevwa alèt pou epi klike sou "Resevwa Mizajou pou Orè sa a." Antre adrès imel ou nan fòm ki parèt epi klike sou "Abònman". Kounye a w ap resevwa enfòmasyon sèvis konsènan wout otobis sa a.

Wout miltip:
1 | Eddy / Hope / Benefis
35 | Rumford / Newport Ave.

ATANSYON Pasaje RIPTA MBTA :

Estasyon tren S. Attleboro fèmen jiskaske lòt avi. Pou jwenn aksè nan tren, tanpri monte RIPTA nan Sant Transpò Pawtucket-Central Falls. Pasaje yo ka monte RIPTA tou pou ale nan Providence (Kennedy Plaza) epi answit mache oswa transfere nan Providence Station.

Wout ki afekte yo

4 | Warwick Neck

Wout 4 se sou detou jodi a. Vwayaj andeyò yo pral vwayaje wout regilye pou Tidewater adwat sou Beatrice, agoch ​​sou Hope epi answit adwat sou Longmeadow nan wout regilye. Detou ranvèse pou vwayaj Antre.

Wout ki afekte yo

24L | Newport / Fall River / Providence
61x | Tiverton / East Bay Park-n-Ride

Akòz konstriksyon nan Park-n-Ride Lot sou Fish Road, Wout 24 ak 61 pral vwayaje yon wout regilye nan Fish Road epi pran epi depoze nan yon arè tanporè nan lari a. Soti nan la, otobis yo pral vire agoch ​​sou Sousa, agoch ​​sou Main pou ranp sou Route 24.

Wout ki afekte yo