ALÈT: Sèvis Lekòl Providence ki afekte. Detay >>

Kominike laprès yo

Septanm 27, 2022

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pral detounen Route 50 (Douglas Ave./Bryant University), Route 55 (Admiral/Providence College), Route 56 (Chalkstone Ave.) ak Route 57 (Smith St.) nan anba lavil la [ …]

Aprann plis

Septanm 26, 2022

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pral òganize yon orè sèvis dimanch/jou ferye lendi 10 oktòb 2022, nan onè Columbus Day. Tout biwo RIPTA, eksepte pou Newport [...]

Aprann plis

Septanm 16, 2022

Tout wout yo dwe atann ti reta alantou Kennedy Plaza ant 9:15 AM ak 11:15 AM Providence, Rhode Island, 15 septanm 2022 — Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) [...]

Aprann plis

Septanm 14, 2022

De Reyinyon Piblik Virtuel ki gen pou fèt 20 ak 21 septanm Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) te mande pa Asanble Jeneral RI a pou etidye sèvis paratransit [...]

Aprann plis

Septanm 8, 2022

Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) ap òganize yon reyinyon kominotè pou bay yon premye apèsi sou plan pou amelyore eksperyans jeneral pasaje yo nan estasyon otobis yo toupre […]

Aprann plis

Septanm 6, 2022

Community Van pral ede satisfè bezwen mobilite pou granmoun ki pi gran yo ak moun ki gen andikap Senatè Ameriken Jack Reed ak manm Kongrè David Cicilline te rantre nan Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) [...]

Aprann plis

Septanm 1, 2022

Sèvis transpò parapò konplemantè pral gratis tou Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) te anonse jodi a lansman yon pwogram pilòt pri tikè gratis sou R-Line la, RIPTA ki pi […]

Aprann plis

Out 31, 2022

Newport Ferry Shuttle pral chanje nan orè otòn Madi 6 septanm 2022 Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) pral òganize yon orè sèvis Dimanch/Fè lendi 5 septanm, [...]

Aprann plis

Out 23, 2022

Envestisman istorik ki soti nan Administrasyon Biden-Harris pral ede fè sistèm transpò nou yo abòdab, fyab, pi an sekirite ak dirab. Jou bis ki mache ak dyezèl k ap woule nan lari zile Aquidneck yo konte, mèsi [...]

Aprann plis