ALÈT: Sèvis Lekòl Providence ki afekte. Detay >>

Kominike laprès yo

11 Janvye 2023

Pibliye nan Mèkredi, 11 janvye 2023 PROVIDENCE, RI - Gouvènè Dan McKee te anonse jodi a ke Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pral lanse yon Demann pou Pwopozisyon nan mwa janvye [...]

Aprann plis

23 Desanm 2022

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pral opere tout sèvis ki gen wout fiks nan yon orè Dimanch/Fè lendi 16 janvye 2023, nan konsèvasyon Jounen Dr Martin Luther King, Jr. […]

Aprann plis

13 Desanm 2022

ANILE - Odyans ki pwograme pou 20 desanm 2022 nan Foster Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) pral òganize yon odyans piblik sou yon chanjman sèvis pwopoze nan Route 10x [...]

Aprann plis

11 Desanm 2022

Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) pral detounen diznèf wout otobis nan zòn anba lavil Providence dimanch 11 desanm 2022, pou li kapab akomode Downtown Jingle 5K […]

Aprann plis

Novanm 22, 2022

Tout biwo RIPTA yo pral fèmen lendi 26 desanm 2022 ak lendi 2 janvye 2023 Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) pral opere tout sèvis otobis ki gen wout fiks sou […]

Aprann plis

Novanm 22, 2022

Apre plizyè mwa nan negosyasyon, ATU 618 dakò ak anbochaj solisyon an kad efò kontinyèl li pou onore angajman li anvè Rhode Islanders epi bay pasaje yo pi bon [...]

Aprann plis

Novanm 3, 2022

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap pilote yon nouvo pwogram pasaj otobis ki pa gen tarif pou sis mwa pou konprann bezwen vwayaj moun ki pa gen anpil revni ki pa […]

Aprann plis

Novanm 8, 2022

Dokimantè Transpò Istorik Endepandan ki prezante sou sitwèb RIPTA Film Chronicles Growth of Edgewood in Cranston at The Turn of the Century Providence, Rhode Island, Novanm 8, 2022 - Lè [...]

Aprann plis