ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Kominike laprès yo

Fevriye 10, 2012

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) lanse tout eta a “Gade. Sispann. Pale. " Pwogram Konsyantizasyon Sekirite ak Sekirite. Inisyativ sa a se yon pati nan Transit Watch, yon konsyantizasyon piblik ak edikasyon [...]

Aprann plis

Fevriye 3, 2012

Konsèy Administrasyon Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) apwouve revizyon pwopoze nan Pwogram Kat Otobis Otorite a bay pou moun andikape ak granmoun aje yo. Pwopoze a [...]

Aprann plis

Fevriye 1, 2012

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ak Senatè Juan M. Pichardo (Distri 2) ap fè yon reyinyon kominotè pou prezante sijesyon amelyorasyon nan estasyon otobis yo sou Elmwood Avenue. [...]

Aprann plis

4 Janvye 2012

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) lage jodi a Orè Vizit Sit Kominote 2012 la pou Pwogram Pase Otobis pou Granmoun Aje ak Moun andikape. Chak semèn, Photo RIPTA a [...]

Aprann plis

4 Janvye 2012

Otorite a Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) te anonse chanjman nan estrikti òganizasyonèl li yo apre yon reyinyon nan Komisyon Konsèy la nan Direktè jodi a. Site defisi bidjetè yo, RIPTA te anonse ke apeprè trant [...]

Aprann plis

4 Janvye 2020

RIPTA ap travay pandan tout ane a pou prepare pou move tan ivè difisil. Ekip nou yo travay nan weatherize ekipman ak enstalasyon kenbe ou deplase lè move tan sezon fredi rive. Pandan move tan, tcheke ripta.com [...]

Aprann plis

31 Desanm 2020

New Year Day - Samdi, 1 janvye Dr. Martin Luther King Jr Jou - Lendi, 17 janvye Jou Memoryal - Lendi, 30 me Jou endepandans - Lendi, 4 jiyè Jou viktwa - Lendi, Out [...]

Aprann plis

Novanm 18, 2011

18 novanm 2011 Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap restriktire Route 55 (Admiral / Providence College) an repons a nouvo restriksyon trafik Vil Providence mete. Nouvo trafik [...]

Aprann plis

Novanm 2017

Bilten Novanm

Aprann plis