ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

RIPTA CALENDAR

Reyinyon Komisyon Konsèy Otorite a

Cisco WebEx Videyo Konferans

Tout reyinyon yo ap fèt nan Sal Konferans Transpò RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, sòf si yo endike sa. * Remak: Akòz COVID-19, reyinyon yo te demenaje ale rete nan konferans sou videyo, [...]