ALÈT: Sistèm pri tikè entelijan Wave a pral sibi antretyen woutin nan Jedi 28 oktòb 2021 soti 6am jiska apeprè 10am. Rechaje ak achte pwodwi pri tikè yo nan aplikasyon mobil lan, sou entènèt ak nan magazen twazyèm pati yo pap disponib pandan tan sa a. Tanpri sonje, ou ka wè yon erè itilizatè sou aplikasyon an oswa lè w tape/eskane abò nan lektè Wave la.

ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

RIPTA CALENDAR

Rhode Island Sèvis Imen Transpòtasyon Reyinyon Kowòdinasyon Konsèy la

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Pou resevwa enfòmasyon sou reyinyon ak ajanda Konsèy Kowòdinasyon k ap vini yo oswa pou li minit reyinyon yo, tanpri ale sou sitwèb Sekretè Deta a: sos.ri.gov oswa nan ripta.com/human-services-transportation-coordination/. Tanpri rele (401) 784-9500 ekst. 1283 ak [...]

Jou veteran Veterans Day

Veteran Jou se yon jou ferye legal nan Eta a nan Rhode Island pou 2021 ke yo pral obsève pa Otorite a. Jou konje, orè Dimanch pou chak wout yo pral [...]

Reyinyon Komisyon Konsèy Otorite a

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tout reyinyon yo ap fèt nan 1:30 pm nan Sal Konferans Transpòtasyon RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, sof si yo endike yon lòt jan. * Remak: Akòz COVID-19, reyinyon yo te deplase [...]

Orè Reyinyon Komisyon Konsèy Pansyon

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tout reyinyon yo ap fèt nan 1:00 pm nan Sal Konferans Transpòtasyon RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, sof si yo endike yon lòt jan. * Remak: Akòz COVID-19, reyinyon yo te demenaje ale rete nan videyo [...]

Jou aksyondegras Thanksgiving Day

Jou Aksyon de Gras se yon jou ferye legal nan Eta Rhode Island pou 2021 ke Otorite a pral obsève. Jou konje, orè Dimanch pou chak wout yo pral [...]

Aksè Komite Konsiltatif Transpòtasyon

Sal Konferans RIPTA a 705 Elmwood Avenue, pwovidans, RI

Piblik la ka rele tou: Dial-in info: (401) 784-9550 Kòd Patisipan: 395-652-47

Reyinyon Komisyon Konsèy Otorite a

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tout reyinyon yo ap fèt nan 1:30 pm nan Sal Konferans Transpòtasyon RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, sof si yo endike yon lòt jan. * Remak: Akòz COVID-19, reyinyon yo te deplase [...]

Orè Reyinyon Komisyon Konsèy Pansyon

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tout reyinyon yo ap fèt nan 1:00 pm nan Sal Konferans Transpòtasyon RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, sof si yo endike yon lòt jan. * Remak: Akòz COVID-19, reyinyon yo te demenaje ale rete nan videyo [...]

jou Nwèl

Jou Nwèl la se yon jou ferye legal nan Eta Rhode Island pou 2021 ke Otorite a pral obsève. Jou konje, orè Dimanch pou chak wout yo pral [...]