ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

RIPTA CALENDAR

Odyans Piblik - Chanjman Sèvis ivè

URI Inyon Memorial 50 Lower College Road, Kingston, Rhode Island

Madi 12 oktòb 2021 URI Memorial Union 50 Lower College Road, Kingston, RI Tande fwa: 2pm - 4pm & 6pm - 8pm https://www.ripta.com/winter2022/

Odyans Piblik - Chanjman Sèvis ivè

Warwick City Hall 3275 Post Rd, Warwick, Rhode Island

Mèkredi 13 oktòb 2021 Warwick City Hall 3275 Post Rd., Warwick, RI Tande fwa: 2pm - 4pm & 6pm - 8pm https://www.ripta.com/winter2022/

Odyans Piblik - Chanjman Sèvis ivè

Warwick City Hall 3275 Post Rd, Warwick, Rhode Island

Mèkredi 13 oktòb 2021 Warwick City Hall 3275 Post Rd., Warwick, RI Tande fwa: 2pm - 4pm & 6pm - 8pm https://www.ripta.com/winter2022/

Odyans Piblik - Chanjman Sèvis ivè

Bibliyotèk Piblik Woonocket 303 Clinton Street, Woonsocket, Rhode Island

Jedi 14 oktòb 2021 Bibliyotèk Piblik Woonsocket 303 Clinton St., Woonsocket, RI Tande fwa: 2pm - 4pm & 6pm - 8pm https://www.ripta.com/winter2022/  

Odyans Piblik - Chanjman Sèvis ivè

Bibliyotèk Piblik Woonsocket 303 Clinton Street, Woonsocket, Rhode Island

Jedi 14 oktòb 2021 Bibliyotèk Piblik Woonsocket 303 Clinton St., Woonsocket, RI Tande fwa: 2pm - 4pm & 6pm - 8pm https://www.ripta.com/winter2022/

Reyinyon Komisyon Konsèy Otorite a

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tout reyinyon yo ap fèt nan 1:30 pm nan Sal Konferans Transpòtasyon RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, sof si yo endike yon lòt jan. * Remak: Akòz COVID-19, reyinyon yo te demenaje ale rete nan konferans videyo, lè l sèvi avèk Cisco WebEx. Tanpri rele (401) 784-9500 ext. 1171 ak nenpòt kesyon. Mèsi.

Rhode Island Sèvis Imen Transpòtasyon Reyinyon Kowòdinasyon Konsèy la

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Pou resevwa enfòmasyon sou reyinyon ak ajanda Konsèy Kowòdinasyon k ap vini yo oswa pou li minit reyinyon yo, tanpri ale sou sitwèb Sekretè Deta a: sos.ri.gov oswa sou ripta.com/human-services-transportation-coordination/. Tanpri rele (401) 784-9500 ekst. 1283 ak nenpòt kesyon. Mèsi. Agenda

Jou veteran Veterans Day

Veteran Jou se yon jou ferye legal nan Eta a nan Rhode Island pou 2021 ke yo pral obsève pa Otorite a. Jou konje yo, yo pral obsève orè Dimanch pou chak wout, lè sa disponib.

Reyinyon Komisyon Konsèy Otorite a

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tout reyinyon yo ap fèt nan 1:30 pm nan Sal Konferans Transpòtasyon RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, sòf si yo endike yon lòt jan. Tanpri rele (401) 784-9500 ext. 1171 ak nenpòt kesyon. Mèsi.

Orè Reyinyon Komisyon Konsèy Pansyon

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tout reyinyon yo ap fèt nan 1:00 pm nan Sal Konferans Transpòtasyon RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, sof si yo endike yon lòt jan. Tanpri rele (401) 784-9500 ext. 1171 ak nenpòt kesyon. Mèsi.

Jou aksyondegras Thanksgiving Day

Jou Aksyon de Gras se yon jou ferye legal nan Eta Rhode Island pou 2021 ke Otorite a pral obsève. Jou konje yo, yo pral obsève orè Dimanch pou chak wout, lè sa disponib.