ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

RIPTA CALENDAR

Reyinyon Komisyon Konsèy Otorite a

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tanpri rele (401) 784-9500 ext. 1171 ak nenpòt kesyon. Mèsi. * Remak: Akòz COVID-19, reyinyon yo te demenaje ale rete nan konferans videyo, lè l sèvi avèk Cisco WebEx. Pou resevwa enfòmasyon sou reyinyon Komisyon Otorite kap vini yo, ajanda yo, epi pou li minit reyinyon yo, tanpri ale sou sit entènèt Sekretè Deta http://sos.ri.gov oswa nan www.ripta.com

Orè Reyinyon Komisyon Konsèy Pansyon

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tout reyinyon yo ap fèt nan 1:00 pm nan Sal Konferans Transpòtasyon RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, sof si yo endike yon lòt jan. * Remak: Akòz COVID-19, reyinyon yo te demenaje ale rete nan konferans videyo, lè l sèvi avèk Cisco WebEx. Tanpri rele (401) 784-9500 ext. 1171 ak nenpòt kesyon. Mèsi.

Reyinyon Komisyon Konsèy Otorite a

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tout reyinyon yo ap fèt nan 1:30 pm nan Sal Konferans Transpòtasyon RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, sof si yo endike yon lòt jan. * Remak: Akòz COVID-19, reyinyon yo te demenaje ale rete nan konferans videyo, lè l sèvi avèk Cisco WebEx. Tanpri rele (401) 784-9500 ext. 1171 ak nenpòt kesyon. Mèsi.

AVI SOU ODYANS PIBLIK SOU PWOGRAM PILOT PWOPOZISYON PLAJ LA

Daprè dispozisyon Chapit 39-18-4 Lwa Jeneral Rod Aylann yo, Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) bay avi sou entansyon li pou fè yon odyans piblik sou yon pwogram pilòt navèt sou plaj yo pwopoze a. Navèt plaj la pral kouri nan wikenn ak jou ferye, 19 jen jiska Out 27, 2021 nan Newport la [...]

Rhode Island Sèvis Imen Transpòtasyon Reyinyon Kowòdinasyon Konsèy la

Tout reyinyon yo ap fèt nan dezyèm Lendi, chak lòt mwa, soti nan 2:00 a 3:30 PM sou Zoom jouk avi pi lwen. Pou resevwa enfòmasyon sou reyinyon ak ajanda Konsèy Kowòdinasyon k ap vini yo oswa pou li minit reyinyon yo, tanpri ale sou sit entènèt Sekretè Deta a: sos.ri.gov oswa nan ripta.com/human-services-transportation-coordination/. Tanpri rele (401) 784-9500 ext. 1283 ak nenpòt kesyon. Mèsi.

Orè Reyinyon Komisyon Konsèy Pansyon

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tanpri rele (401) 784-9500 ext. 1171 ak nenpòt kesyon. Mèsi. * Remak: Akòz COVID-19, reyinyon yo te demenaje ale rete nan konferans videyo, lè l sèvi avèk Cisco WebEx. Pou resevwa enfòmasyon sou reyinyon Komisyon Otorite kap vini yo, ajanda yo, epi pou li minit reyinyon yo, tanpri ale sou sit entènèt Sekretè Deta http://sos.ri.gov oswa nan www.ripta.com

Reyinyon Komisyon Konsèy Otorite a

Sal Konferans Transpò RIPTA a 269 ​​Melrose Street, Providence, RI

Tout reyinyon yo ap fèt nan 1:30 pm nan Sal Konferans Transpòtasyon RIPTA ki chita nan 269 Melrose Street, Providence, RI, sof si yo endike yon lòt jan. * Remak: Akòz COVID-19, reyinyon yo te demenaje ale rete nan konferans videyo, lè l sèvi avèk Cisco WebEx. Tanpri rele (401) 784-9500 ext. 1171 ak nenpòt kesyon. Mèsi.

West Bay Atelye

Anba la a se enfòmasyon an login pou reyinyon sa a vityèl. Tanpri sonje ke tout patisipan yo pral muet ak videyo yo koupe sou antre nan reyinyon an. Tanpri pran yon ti tan li Gid sa a Patisipe nan yon atelye Virtual anvan atelye a. Enfòmasyon sou Login Atelye West Bay: VIDEO: Ale nan: https://us02web.zoom.us/j/82251635523?pwd=aWFJNWVlVEFNWk52SDQ5N0lnT3BPZz09 ID Reyinyon: 822 [...]

Memorial Day

Memorial Day se yon jou ferye legal nan Eta Rhode Island pou 2021 ke Otorite a pral obsève. Jou konje yo, yo pral obsève orè Dimanch pou chak wout, lè sa disponib.

Aksè Komite Konsiltatif Transpòtasyon

Antre nan Reyinyon Zoom https://us02web.zoom.us/j/82192268160?pwd=Sko3Tml6N0Z0R1FKK1kzYWR4Y2lLdz09 ID Reyinyon: 821 9226 8160 Paskod: 800217 Dial pa kote ou +1 301 715 8592 US (Washington DC) +1 646 558 New York)

ODYANS PIBLIK VIRTYÈL SOU CHANJMAN SÈVIS PWOPOZE

RIPTA ap fè de odyans piblik vityèl sou chanjman sèvis yo pwopoze yo. Odyans piblik yo pral adrese chanjman sèvis nan Wout 13, 14, 20, 21, 22, 29, 30, 66, 203, 210 ak 231, eliminasyon Wout 8x ak 62 ak kreyasyon yon nouvo Route 69. Pou enskri pou odyans lan, [...]

ODYANS PIBLIK VIRTYÈL SOU CHANJMAN SÈVIS PWOPOZE

RIPTA ap fè de odyans piblik vityèl sou chanjman sèvis yo pwopoze yo. Odyans piblik yo pral adrese chanjman sèvis nan Wout 13, 14, 20, 21, 22, 29, 30, 66, 203, 210 ak 231, eliminasyon Wout 8x ak 62 ak kreyasyon yon nouvo Route 69. Pou enskri pou odyans lan, [...]