ALÈT: Sèvis Lekòl Providence ki afekte. Detay >>

Pwojè aktyèl yo

Plan Aksyon Klima

Pwoblèm nan Klima nan men Depi 2010 ak chak ane ki pase, Rhode Island te fè eksperyans evènman metewolojik ki pi grav ki te koze pa efè chanjman nan klima. Nan […]

Aprann plis

CCRI Warwick Transit Center

RIPTA CCRI-Warwick Transit Center Konsepsyon ak Pwopozisyon Devlopman Youn nan inisyativ ki dekri nan Plan Direktè Transpò Rhode Island konsantre sou amelyore koneksyon atravè Rhode Island atravè yon rezo mobilite [...]

Aprann plis

MIJOU PLAN KÒDONE 2022

Sesyon Koute Plan Kowòdone 2022 RIPTA ap travay ak Konsèy Kowòdinasyon Transpò Sèvis Imen nan tout eta a pou prepare yon aktyalizasyon 2022 sou Transpò Piblik Rhode Island-Transpò Sèvis Imèn Kowòdone […]

Aprann plis

Etid Fazabilite Transpò Gwo Kapasite

RIPTA ap fè yon etid pou detèmine posibilite yon koridò potansyèl High Capacity Transit (HCT) kap kouri nan nò ale nan sid soti nan Central Falls rive Warwick atravè Pawtucket, Providence, ak Cranston. Ki baze [...]

Aprann plis

Pwopozisyon Amelyorasyon Sèvis RIPTA pou Otòn 2021

Poukisa RIPTA pwopoze chanjman sèvis? RIPTA souvan resevwa fidbak nan men pasaje ki gen rapò ak sèvis aktyèl la nan zòn nan West Bay. Nou tande ki jan koneksyon ki genyen ant wout yo se [...]

Aprann plis

RIPTA KOUPE KOUT AK ENERJI RENOUVABÈ SOLÈ FARM KOLABORASYON

Rhode Island Transpò Piblik Otorite a (RIPTA) te anonse jodi a ke li fyè yo dwe yon pati nan yon pwojè enèji kolaborasyon vèt ki pèmèt li pou konsève pou lajan sou depans elektrik [...]

Aprann plis

Pwogram Veyikil Zewo Emisyon

Pwogram Veyikil RIPTA Zewo Emisyon. Nan mwa me 2018 Eta a Rhode Island te anonse ke apeprè $ 14.4 milyon dola nan fon règleman Volkswagen eta a ta dwe itilize yo pran enpòtan [...]

Aprann plis