ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Etid Planifikasyon

Pwogram RIPTA nan Pwojè

An akò ak egzijans federal yo, RIPTA mete disponib pou piblik la yon "pwogram pwojè" ki detaye montan finansman federal ki disponib ak kijan lajan sa yo dwe envesti nan transpò piblik [...]

Aprann plis

Plan Jesyon Eta a

Mas 2018 RIPTA mete ajou Plan Jesyon Eta a disponib kounye a. Plan sa a dokimante politik ak pwosedi pou administrasyon an nan Rhode Island nan kat pwogram Federal Transit Administrasyon (FTA) sibvansyon: [...]

Aprann plis

RI Kowòdone Transpò Piblik ak Sèvis Transpòtasyon Plan Imèn

Administrasyon Transpò Federal la (FTA) mande pou yon plan transpò kowòdone transpò piblik-sèvis imen devlope atravè yon pwosesis lokal ki gen ladan patisipasyon nan founisè prive, ki pa Peye-, ak transpò piblik; ajans sèvis sosyal; ak piblik la an jeneral.

Aprann plis

One-Rele / One-Klike sou Etid Planifikasyon

RIPTA dènyèman te lanse yon pwosesis planifikasyon 6-mwa pou konsidere devlope yon resous transpò One-Call / One-Click pou Rhode Island. Resous sa a ta bay yon sèl pwen an kontak pou planifye vwayaj Customized [...]

Aprann plis