ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Etid Planifikasyon

Mobilite-sou-Demann Etid

Otorite Transpòtasyon Piblik Rod Aylann (RIPTA) Plan Mèt Transit nan tout eta a idantifye Mobilite sou Demand (MOD) kòm yon solisyon mobilite potansyèl pou eta a. MOD se kapasite nan ogmante [...]

Aprann plis

Pwogram RIPTA nan Pwojè

An akò ak egzijans federal yo, RIPTA mete disponib pou piblik la yon "pwogram pwojè" ki detaye montan finansman federal ki disponib ak kijan lajan sa yo dwe envesti nan transpò piblik [...]

Aprann plis

Plan Jesyon Eta a

Janvye 2022 Plan Jesyon Eta RIPTA aktyalize disponib kounye a. Plan sa a dokimante règleman ak pwosedi pou administrasyon an nan Rhode Island nan kat pwogram sibvansyon Federal Transit Administration (FTA): [...]

Aprann plis

2018 RI Kowòdone Transpò Piblik ak Plan Transpò Sèvis Imen

Administrasyon Transpò Federal la (FTA) mande pou yon plan transpò kowòdone transpò piblik-sèvis imen devlope atravè yon pwosesis lokal ki gen ladan patisipasyon nan founisè prive, ki pa Peye-, ak transpò piblik; ajans sèvis sosyal; ak piblik la an jeneral.

Aprann plis

One-Rele / One-Klike sou Etid Planifikasyon

RIPTA dènyèman te lanse yon pwosesis planifikasyon pou konsidere devlope yon resous transpò One-Call / One-Click pou Rhode Island. Resous sa a ta bay yon sèl pwen an kontak pou enfòmasyon planifye vwayaj Customized [...]

Aprann plis