Achiv Pwojè

Pwezi an mouvman

Nan mwa septanm 2017, Otorite Transpò Piblik Rhode Island ak Loreya Powèt Eta Tina Cane te lanse "Pwezi an Mouvman" pou Rhode Island. Pwojè a pote pwezi bay pasaje yo ak piblik la menm jan ak powèm, oswa ekstrè nan powèm, ki afiche sou tablo ekspozisyon dijital andedan otobis RIPTA yo. Inisyativ "Pwezi an Mouvman" te kòmanse an 1992 [...]

Plis enfòmasyon

Newport Gateway Sant

NEWPORT GATEWAY CENTER Objektif Pwojè Reparasyon Eksteryè Newport Gateway Center ak Rezilyans se pou retabli pwoteksyon anlè pou dè santèn de milye moun ki chak ane pase atravè transpò entèmodal Newport Gateway ak etablisman touris sou America's Cup Avenue nan Newport. Pwojè a gen entansyon tou pou fè estrikti [...]

Plis enfòmasyon

Sèvis Imen Kowòdinasyon Transpòtasyon

Plan Kowòdone Transpò Sèvis Imen Rhode Island 2018 la disponib kounye a: Rezime Egzekitif Plan an Ki Plan Transpò Piblik Kowòdone Sèvis Imen yo ye? Federal Transit Administration (FTA) mande pou yon plan transpòtasyon transpò piblik kowòdone pou sèvis moun devlope atravè yon pwosesis lokal ki gen ladann patisipasyon founisè transpò prive, san bi likratif ak transpò piblik; sèvis sosyal [...]

Plis enfòmasyon

Otobis Stop Reoranjman

Reyajman estasyon otobis la se yon pwosesis k ap kontinye nan RIPTA. Nan yon efò pou prezève nivo sèvis ke pasaje nou yo abitye, RIPTA ap travay pou ajiste distans estasyon otobis yo pou satisfè Gid Sèvis nou yo, ki enkli eseye bay kliyan maksimòm konvenyans san yo pa ralanti wout yo ak arè yo mete twò pre ansanm. […]

Plis enfòmasyon

Tarif etid

Tit VI Analiz Ekite Pri Etid Objektif Pwofondè Etid Pri tikè Prezantasyon Jiyè Etid Pri tikè Kominike pou laprès 2015 Mizajou Pwojè Me 2015 Etid Tarif Avril Prezantasyon Etid Pri Tarif Kondisyon ki egziste Mizajou Pwojè: Dènye aktyalizasyon: Etid Pri Tarif Prezantasyon Powerpoint – Reyinyon Konsèy Oktòb 2015 Septanm 2015 Kat Pri tikè opsyon yo disponib kounye a pou revizyon piblik. Opsyon sa yo […]

Plis enfòmasyon

INISYATIF GREEN

RIPTA te konsantre sou inisyativ vèt ki diminye depans fonksyònman yo pandan y ap diminye enpak anviwònman an. RIPTA jwe yon wòl enpòtan tou nan redui emisyon machin yo nan Rhode Island nan ranplase vwayaj otomobil, diminye anbouteyaj trafik yo epi pèmèt devlopman kontra enfòmèl ant. Lè nou bay bon jan kalite sèvis transpò piblik, nou fè efò pou rann eta nou an vin pi dirab. RIPTA te fè [...]

Plis enfòmasyon

Anba Lavil Transpò 2.0

RIPTA te komisyone plizyè etid resan pou chèche fason pou amelyore eksperyans transpò piblik pou moun Rhode Island yo. Ogmante kantite moun k ap pase yo ak nesesite pou bay sèvis ki pi byen satisfè demann nan eta nou an te lakòz dènye evalyasyon operasyon RIPTA yo, ki gen ladan Analiz Operasyon Konpreyansyon (COA). Kòm prèske tout wout RIPTA gen aksè a Kennedy Plaza, li [...]

Plis enfòmasyon

Rhode Island Otobis Gid Design Stop (2017)

RIPTA Otobis Design Gid Reyinyon Prezantasyon Piblik Reyinyon Otobis tipoloji Rhode Island Otobis Design Gid - Vèsyon Web Rhode Island Otobis Gid Design - Version Enprime  

Plis enfòmasyon

Etid Transpò Quonset (2016)

Etid Mache Transpò Quonset ak Plan Sèvis te fè yon evalyasyon apwofondi sou modèl vwayaj pou ale ak pou soti Quonset Business Park nan South Kingstown, RI epi li te pwopoze estrateji pou ogmante transpò piblik ak itilizasyon altènatif pami anplwaye Quonset. Etid la te fèt pa Foursquare Integrated Transportation Planning. Kòm yon pati nan pwojè sa a, konvèsasyon an pwofondè [...]

Plis enfòmasyon