ALÈT: Sèvis Lekòl Providence ki afekte. Detay >>

Achiv Pwojè

Pwezi an mouvman

Nan mwa septanm 2017, Otorite Transpò Piblik Rhode Island ak Leta Leta Powèt Tina Cane te lanse "Pwezi an mouvman" pou Rhode Island. Pwojè a pote pwezi pasaje yo ak [...]

Aprann plis

Newport Gateway Sant

NEWPORT GATEWAY CENTER Objektif Newport Gateway Center Ekstèn Reparasyon ak Rezilyans Pwojè a se retabli pwoteksyon anlè pou dè santèn de milye de moun ki chak ane [...]

Aprann plis

Sèvis Imen Kowòdinasyon Transpòtasyon

Plan Sèvis Kowòdone Transpòtasyon Rhode Island 2018 la disponib kounye a: Rezime Egzekitif Plan an Kisa Plan Transpòtasyon Sèvis Transpò Kowòdone ak Sèvis Imen an ye? Administrasyon Federal Transit (FTA) [...]

Aprann plis

Otobis Stop Reoranjman

Redistribisyon estasyon otobis la se yon pwosesis kontinyèl nan RIPTA. Nan yon efò pou prezève nivo sèvis ke pasaje nou yo abitye, RIPTA ap travay pou ajiste arè otobis [...]

Aprann plis

Tarif etid

Tit VI Analiz sou Tretman Egal Eta Fare Etid nan pwofondè Objektif Pri Jiye Prezantasyon Fare Etid Press Release 2015 Pwojè Mizajou Me 2015 Fare Etid Avril Prezantasyon Fare Etid Kondisyon ki egziste deja Pwojè [...]

Aprann plis

INISYATIF GREEN

RIPTA konsantre sou inisyativ vèt ki koupe depans fonksyònman pandan y ap diminye enpak sou anviwònman nou an. RIPTA tou jwe yon wòl enpòtan nan diminye emisyon machin nan Rhode Island pa ranplase [...]

Aprann plis

Anba Lavil Transpò 2.0

RIPTA te komisyone plizyè etid resan pou chèche fason pou amelyore eksperyans transpò piblik pou moun ki abite Rhode Island. Rising pasaje ak bezwen nan bay sèvis ki pi byen satisfè demand nan [...]

Aprann plis

Rhode Island Otobis Gid Design Stop (2017)

RIPTA Otobis Design Gid Reyinyon Prezantasyon Piblik Reyinyon Otobis tipoloji Rhode Island Otobis Design Gid - Vèsyon Web Rhode Island Otobis Gid Design - Version Enprime  

Aprann plis

Etid Transpò Quonset (2016)

Etid mache tranzisyon Quonset ak Plan Sèvis la te fè yon evalyasyon pwofondè nan modèl vwayaj pou ale ak pou soti nan Quonset Business Park la nan South Kingstown, RI ak pwopoze estrateji nan [...]

Aprann plis