Alèt Sèvis: Fèmti Pon Washington nan direksyon lwès Detay >>

Kòd Konduit RIPTA

Daprè otorite Rhode Island Lwa Jeneral §39-18-4.1 ak 49 CFR 287.5 akòde, RIPTA te tabli Règ Konduit pou Pasaje ak Patwon. Objektif la nan règleman an se fòmèlman adopte pratik ajans ki deja egziste ak atant epi asire sekirite a kontinye ak byennèt nan piblik la ak pèsonèl ajans lan. Benefis sosyete a gen ladan sekirite ak byennèt ogmante pasaje nou yo ak pèsonèl RIPTA ki ka ankouraje yon ogmantasyon nan pasaje yo. Anviwònman sa yo ap atann klè pouvwa tou diminye chans pou tretman disparate oswa inegal. Yon kopi règleman an jwenn anba a.

Final-Vèsyon