Alèt Sèvis: Fèmti Pon Washington nan direksyon lwès Detay >>

Anba Lavil Transpò 2.0

RIPTA te komisyone plizyè etid resan pou chèche fason pou amelyore eksperyans transpò piblik pou moun ki abite Rhode Island. K ap monte pasaje ak bezwen nan bay sèvis ki pi byen satisfè demand nan eta nou an te kondwi evalyasyon resan nan operasyon RIPTA a, ki gen ladan Comprehensive Operational Analysis (COA). Kòm prèske tout wout RIPTA aksè Kennedy Plaza, li espere ke operasyon nan kote sa a ta dwe pi plis etidye. RIPTA, an kolaborasyon avèk Depatman Transpòtasyon RI ak Planifikasyon RI nan tout Eta a, ap fè yon etid amelyorasyon transpò anba lavil, Anba Lavil Transpò 2.0, pou evalye si entwodiksyon lòt estasyon transpò anba lavil Providence yo kapab amelyore sèvis pou pasaje ki egziste deja yo, amelyore aksè anba lavil ak mobilite, epi rezoud pwoblèm operasyonèl ak pwoblèm pasaje nan Kennedy Plaza.

Lè vil yo depase yon sèl mwayen transpò piblik, apwòch ki pi komen se idantifye sant transpò piblik adisyonèl ak entegre operasyon otobis yo nan yon mannyè ki elaji pwoteksyon sèvis yo ak amelyore sèvis transpò piblik an jeneral. Otobis yo ka achemine pou pase nan epi sèvi plis pase yon sant transpò piblik, bay pasaje yo aksè pi pratik nan nouvo kote ak pi bon distribisyon komèsan trafik otobis yo. Etid sa a evalye si wi ou non apwòch sa a te kapab tou de amelyore sèvis transpò piblik nan anba lavil Providence ak rezoud k ap grandi defi operasyonèl nan Kennedy Plaza. Nouvo sant transpò piblik yo pral konsidere nan vwazinaj estasyon tren Providence ak nan distri bijou an.

Entwodwi nouvo sant transpò piblik ak tèminal ka ofri tou benefis segondè nan satisfè objektif devlopman kominotè vle, ki gen ladan revitalizasyon nan zòn Kennedy Plaza / Burnside Park, bay pi bon koneksyon nan estasyon Providence sipòte kwasans kontinyèl nan pasaje yo ak pasaje tren intercity nan Rhode Island, ak reyinyon objektif Vil la pou devlopman vle sou tè vid nan zòn nan Estasyon ak Distri Bijou.

Etid sa a gen objektif prensipal sa yo:

  1. Amelyore sèvis pou pasaje RIPTA epi atire nouvo pasaje
  2. Adrese defi operasyonèl ak sekirite nan Kennedy Plaza
  3. Devlope solisyon pri-efikas
  4. Sipòte objektif devlopman kominote lokal yo

Dokiman Pwojè a: