Alèt Sèvis: Fèmti Pon Washington nan direksyon lwès Detay >>

Tarif etid

Tit VI Analiz sou Tretman Egal Ego

Tarif Etid nan pwofondè objektif

Tarif Etid Prezantasyon Jiyè

Fare Study Press Release 2015

Pwojè Mizajou Me 2015

Tarif Etid Avril Prezantasyon

Tarif Etidye Kondisyon ki deja egziste

Updates Pwojè a:

Dènye aktyalizasyon:

Prezantasyon Powerpoint Etid Pri tikè - Oktòb Reyinyon Komisyon Konsèy 2015

septanm 2015

Kat opsyon pri tikè yo disponib kounye a pou revizyon piblik la. Opsyon sa yo pwopoze chanjman nan tarif yo chaje pou kèk sèvis ak pwodwi, epi tou prezante nouvo pwodwi ki gen entansyon fè acha a nan pas ak tikè pi fasil, ak nan kèk ka, plis ékonomi pou pasaje yo. Gen kèk nan opsyon sa yo tou gen entansyon akselere fwa monte.

Malgre ke kat opsyon yo te prezante pou revizyon piblik, RIPTA se ouvè a sijesyon nan men piblik la epi yo pral kontinye trete done yo ak tout fidbak. Kòm yon rezilta, rekòmandasyon ki pral soti nan etid sa a pral gen plis chans pou yon konbinezon de eleman ki soti nan kat opsyon yo.

Yon fwa anplwaye RIPTA revize tout kòmantè piblik yo ak fidbak, li pral prepare yon rekòmandasyon final pou prezante bay Konsèy Administrasyon otorite a. Si Komisyon Konsèy la deside pouswiv nenpòt ki chanjman pri tikè, odyans piblik fòmèl yo ap fèt epi yo pral pibliye davans. Se sèlman apre odyans fòmèl yo Komisyon Konsèy la ta pran yon desizyon final. RIPTA ap resevwa kòmantè sou opsyon sa yo jiska 5 oktòb 2015. Kòmantè yo kounye a fèmen. Mèsi.

Apèsi sou lekòl la pri

Opsyon A

Opsyon B

Opsyon C

Opsyon D

Dènye aktyalizasyon: Jiyè 2015 

RIPTA kòmanse dezyèm tou reyinyon kominotè li yo pou koute sa piblik la te di sou nouvo pwodwi pri tikè potansyèl yo ak chanjman pousantaj posib yo. Premye seri reyinyon kominotè yo te fèt nan Providence pandan avril 2015, yon ti tan apre etid pri tikè a te kòmanse. Reyinyon kominotè aktyèl yo ap fèt nan kat diferan kote toupatou nan eta a epi yo pral gen ladan "èdtan biwo" enfòmèl nan sant transpò piblik Kennedy Plaza nan anba lavil Providence pou rann li pi fasil pou moun yo kanpe.

apèsi sou lekòl la:

Nan mwa mas 2015, RIPTA te lanse yon etid pri konplè pou revize tout pwodwi pri tikè yo ofri bay kliyan yo osi byen ke pousantaj yo chaje. RIPTA te anboche LTK Engineering Services nan Ambler, Pennsilvani pou ede fè rechèch ki nesesè depi sa a se premye revizyon an pwofondè nan estrikti pousantaj RIPTA a ak pwodwi pri tikè nan istwa resan. Rechèch la gen ladan analiz done, konparezon ak ajans transpò kanmarad ak fè sondaj sou pasaje RIPTA ak chofè yo. RIPTA ak konsiltan li yo pral fouye nan detay yo nan estrikti pri tikè aktyèl la epi gade tou ki kalite pas ak tikè yo ofri pasaje yo pou wè si yo satisfè bezwen pasaje yo. RIPTA kounye a chaje yon pousantaj plat de $ 2.00 pou chak vwayaj ak .50 pou transfè. Pousantaj sa a nan tout eta a an vigè pandan senk an.

Objektif: 

Objektif la nan Etid pri pri RIPTA a se fè yon analiz konplè sou estrikti pri RIPTA a ak kalite pwodwi pri tikè (egzanp, tikè, pas) yo nan lòd yo detèmine si chanjman yo ta dwe fè, se pa sèlman nan estrikti a pousantaj, men nan devlope pwodwi fè RIPTA pi fasil pou itilize. Objektif la se tou enkòpore nouvo teknoloji ak metòd koleksyon pri tikè pou fè li pi fasil pou pasaje yo achte epi sèvi ak tikè yo ak pas yo. An patikilye, RIPTA ap chache sèvi ak teknoloji tout kote posib pou amelyore eksperyans kliyan an. Pèmèt moun yo achte tikè oswa pas anvan yo monte nan otobis la ap akselere anbakman yo epi redwi tan datant nan estasyon otobis yo ak sant transpò piblik yo. Anplis de sa, etid pri tikè a pral egzamine pousantaj aktyèl "yon eta, yon pousantaj" pou detèmine si li fè sans finansye pou RIPTA chaje yon sèl pousantaj plat pou vwayaje nenpòt kote nan eta a.