Alèt Sèvis: Fèmti Pon Washington nan direksyon lwès Detay >>

Etid Transpò Quonset (2016)

Etid sou mache tranzisyon Quonset ak Plan Sèvis la te fè yon evalyasyon apwofondi nan modèl vwayaj pou ale ak pou soti nan Quonset Business Park nan South Kingstown, RI ak pwopoze estrateji pou ogmante transpò piblik ak altènatif itilize transpò nan mitan anplwaye nan Quonset. Etid la te fèt pa Foursquare entegre planifikasyon transpò. Kòm yon pati nan pwojè sa a, konvèsasyon an pwofondè yo te fèt ak patwon endividyèl yo, sondaj yo te fèt nan anplwaye endividyèl yo, ak pwofondè ansanbl soti nan plizyè sous yo te analize. Ki baze sou analiz la, yo te chwazi yon altènativ transpò piblik pi pito ansanm ak plizyè estrateji paralèl ki gen ladan pwomosyon nan vanpooling ak covoiturage.

Dokiman Pwojè a:

Rezime ekzekitif       tout Rapò