ALÈT: Sèvis RIPTA nan kouri Orè Jou Konje nan Obsèvans Jou aksyondegras Thanksgiving Day, Jedi, 26 novanm 2020 Detay >>

ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Plan Jesyon Eta a

mas 2018

RIPTA mete ajou Plan Jesyon Eta a disponib kounye a. Plan sa a dokimante politik ak pwosedi pou administrasyon an nan Rhode Island nan kat sibvansyon Federal Administrasyon Transpò (FTA) pwogram sibvansyon: Seksyon 5310, Seksyon 5311, Seksyon 5317, ak Seksyon 5339. Pou aprann plis sou pwogram sa yo sibvansyon ak ki jan yo administre nan Rhode Island, klike sou lyen Plan Jesyon Leta ki anba a.

Gade plan an: Plan Jesyon Eta a 

Kopi lyen