ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

50 | Douglas Ave / Inivèsite Bryant

Orè Route 50 - Efektif 1/16/2021

Otobis Stop J nan Kennedy Plaza

Tanpri itilize vèsyon orè PDF ki anwo a pou plis detay sou sèvis Vandredi sèlman anreta nan Inivèsite Bryant.

Resevwa Mizajou pou Orè sa a
Kopi lyen