69 | Naragansèt / Galile

69 orè - Efektif 12/6/21

Apati lendi 6 desanm 2021, Route 65X ak 69 p ap antre nan Wakefield Mall ankò. Pasaje yo dwe monte nan nouvo estasyon otobis yo sou Old Tower Hill Road.

Pasaje Route 69 k ap vwayaje nan Galile ta dwe monte nan nouvo estasyon otobis la sou bò sid Old Tower Hill Road, jis nan lès pasaj pou piaton nan antre prensipal Wakefield Mall la.

Pasaje Route 69 k ap vwayaje nan direksyon nò ta dwe monte nan nouvo estasyon otobis ki sitiye sou bò nò Old Tower Hill Road jis nan lwès antre prensipal Wakefield Mall la.

Yo deplase pwen tan Wout 203 Flex soti nan Wakefield Mall ale nan Old Tower Hill Road.

Klike la a pou wè kat estasyon otobis la.

Resevwa Mizajou pou Orè sa a

Sèvis alèt