WAARSCHUWING: Getroffen Providence School Service. Details >>

RIPTA-programma van projecten

In overeenstemming met de federale vereisten stelt RIPTA een "programma van projecten" ter beschikking van het publiek, waarin de beschikbare federale financieringsbedragen worden beschreven en hoe deze middelen zullen worden geïnvesteerd in doorvoerprojecten. Dit “projectenprogramma” wordt gepubliceerd als onderdeel van het Transportation Improvement Program (TIP) van de staat Rhode Island. Leden van het publiek en alle geïnteresseerde partijen, met inbegrip van particuliere vervoerders, lokale gekozen functionarissen en personen met speciale transportbehoeften, worden uitgenodigd om het voorgestelde programma te onderzoeken en, op aangewezen openbare hoorzittingen, opmerkingen in te dienen. TIP openbare hoorzittingen worden gecoördineerd door de Rhode Island Division of Statewide Planning en worden publiekelijk opgemerkt op de Open vergaderingen website. Bij de voorbereiding van het definitieve programma van projecten dat in het TIP zal worden gepubliceerd, wordt door RIPTA, de afdeling Planning van de staat en de Raad voor staatsplanning rekening gehouden met opmerkingen en standpunten die via het openbare inputproces zijn ontvangen. De goedgekeurde TIP, inclusief het RIPTA-projectprogramma, kan worden bekeken via de onderstaande link.

Bekijk de TIP-website - Programma ter verbetering van het openbaar vervoer