ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

karyè

"Pou bay sèvis transpò san danje, serye ak pri-efikas ak yon ekip kalifye nan pwofesyonèl reponn a kliyan nou yo, anviwònman an ak angaje nan ekselans transpò piblik" se misyon an RIPTA. Si ou enterese nan yo te yon manm nan ekip la RIPTA, tanpri konsilte lis yo poste poste anba a.

Aplikasyon pou travay

* Si ou bezwen aranjman akòz yon andikap, tanpri kontakte Depatman Relasyon Anplwaye RIPTA nan (401) 784-9500 x1163 oswa 1176.

Tanpri sonje: Tout kandida ki kalifye yo pral konsidere, men yo pa ka resevwa yon entèvyou. Preferans yo pral bay aplikan ki satisfè tou de kalifikasyon an minimòm ak pi pito. Anplwaye RIPTA entèn yo ka konsidere anvan kandida ekstèn yo. Mèsi pou enterè ou nan opòtinite karyè ak RIPTA!

Resous Imèn Depatman Rod Otorite Transpò Piblik 705 Elmwood Avenue Providence, RI 02907

Tanpri pa gen apèl nan telefòn konsènan resi rezime oswa estati aplikasyon pou travay.

RIPTA se yon anplwayè opòtinite egal

Se politik Otorite Transpò Piblik Rhode Island ke pa gen okenn anplwaye oswa aplikan pou travay ki dwe diskriminen kont ras, koulè, kwayans, relijyon, sèks, eta sivil, orijin nasyonal, oryantasyon seksyèl, zansèt, laj, defavorab egzeyat militè. , idantite seksyèl oswa ekspresyon, andikap, depi moun ki gen andikap la kapab fè fonksyon esansyèl nan travay ke li / li vle kenbe ak akomodasyon rezonab pa otorite an.

Pataje via
Kopi lyen