Nou vle fidbak ou! Pran Sondaj Anyèl RIPTA sou Satisfaksyon Kliyan epi antre pou genyen yon pake pri RIPTA! Detay >>

karyè

Nouvo ogmantasyon tarif pou chofè ak stagiaires CDL!!!

Otorite transpò piblik Rhode Island ap òganize yon fwa travay sou plas nan katye jeneral nou an, 705 Elmwood Avenue, Providence sou:

Mèkredi 7 jen 2023 • 10 am jiska 2 pm

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Depatman Resous Imèn.

"Pou bay sèvis transpò san danje, serye ak pri-efikas ak yon ekip kalifye nan pwofesyonèl reponn a kliyan nou yo, anviwònman an ak angaje nan ekselans transpò piblik" se misyon an RIPTA. Si ou enterese nan yo te yon manm nan ekip la RIPTA, tanpri konsilte lis yo poste poste anba a.

Aplikasyon pou Travay.

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap rekrite nan pozisyon:

* Si ou bezwen aranjman akòz yon andikap, tanpri kontakte Depatman Relasyon Anplwaye RIPTA nan (401) 784-9500 x1163 oswa 1176.

Tanpri sonje: Tout kandida ki kalifye yo pral konsidere, men yo pa ka resevwa yon entèvyou. Preferans yo pral bay aplikan ki satisfè tou de kalifikasyon an minimòm ak pi pito. Anplwaye RIPTA entèn yo ka konsidere anvan kandida ekstèn yo. Mèsi pou enterè ou nan opòtinite karyè ak RIPTA!

Otorite transpò piblik Rhode Island, Depatman Resous Imèn, 705 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907

Tanpri pa gen apèl nan telefòn konsènan resi rezime oswa estati aplikasyon pou travay.

RIPTA se yon anplwayè opòtinite egal

Se politik Otorite Transpò Piblik Rhode Island ke pa gen okenn anplwaye oswa aplikan pou travay ki dwe diskriminen kont ras, koulè, kwayans, relijyon, sèks, eta sivil, orijin nasyonal, oryantasyon seksyèl, zansèt, laj, defavorab egzeyat militè. , idantite seksyèl oswa ekspresyon, andikap, depi moun ki gen andikap la kapab fè fonksyon esansyèl nan travay ke li / li vle kenbe ak akomodasyon rezonab pa otorite an.

Politik Resous Imèn

Arasman seksyèl Règleman EEO-Non-Diskriminasyon Règleman antrepriz biznis ki defavorize Règleman ADA
Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap