Alèt Sèvis: Fèmti Pon Washington nan direksyon lwès Detay >>

CEO & Komisyon Konsèy la Direktè

Scott Avedisian

Scott Avedisian te vin Ofisye Chèf Egzekitif Otorite Transpò Piblik Rhode Island nan mwa jen 2018 apre li te sèvi kòm Majistra Vil Warwick pou 18 ane epi tou li te sèvi kat ane kòm Prezidan Konsèy Administrasyon RIPTA a. Te manda li a nan Warwick make ak pwojè ki te montre angajman li nan bon gouvènman ak sèvis piblik - yon angajman ki kontinye ak travay li nan tèt la nan RIPTA.

Kòm CEO RIPTA, Scott Avedisian pasyone sou enpòtans transpò piblik nan eta nou an, biznis nou yo, anviwònman nou yo ak sitwayen nou yo. Li angaje nan pasaje RIPTA yo ak nan eksplore nouvo inisyativ ak opsyon sèvis pou transpò piblik. Li ap dirije efò enèji Otorite a vèt, ki gen ladan pwogram pilòt li yo ak otobis elektrik zewo-emisyon ak enstalasyon an nan panno solè sou plus bis amelyore lavi batri ak pèfòmans batri.

Anba lidèchip li, RIPTA ap travay avèk dilijans pou ogmante itilizasyon transpò piblik nan Rhode Island ak pouswiv plis patenarya avèk enstitisyon edikasyonèl, biznis ak endistri touris la. An menm tan an, li ap chèche nan fason kreyatif yo bati pi bon koneksyon pou pasaje regilye nou yo. "Pi bon transpò piblik vle di yon pi bon avni pou eta nou an," li te di. "Ou pa ka gen yon ekonomi mond-klas san yon sistèm transpò mondyal-klas."

Scott Avedisian
Chèf Egzekitif Ofisye
Rhode Island Otorite transpò piblik
705 Elmwood Ave.
Providence, RI 02907

Imèl swen nan: ceoexecutiveassistant@ripta.com

Pou kontakte manm konsèy la tanpri imèl nan swen nan:  boardinfo@ripta.com

Pyè Alviti
Prezidan Komisyon Konsèy Peter Alviti (Direktè DOT)
Robert Kells
Senatè Robert Kells, Vis Prezidan
Normand Benoit
Manm Konsèy la Normand Benoit
Manm Komisyon Konsèy Marcy Reyes
Manm Konsèy Heather Schey
Manm Konsèy la James Leach
Manm Konsèy Patrick Crowley
Manm Konsèy James Lombardi
Manm Konsèy Vincent Masino

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap