Enfòmasyon sou Otobis pou Elèv Lekòl Segondè Providence Detay >>

Objè ak Twouve

Objè ak Twouve - (401) 784-9500, ekstansyon. 2003

Biwo Objè e Twouve a sitiye nan 705 Elmwood Avenue nan Providence.

Biwo Lost & Found la louvri sou rezèvasyon sèlman apati 8:30 am jiska 3:30 pm nan Lendi jiska Vandredi. Pou fè yon rezèvasyon, rele 784-9500 ext. 2003.

Pèdi ak jwenn politik

Règleman ak Pwosedi pou Plent

Feedback ou trè enpòtan pou nou. Li ede nou satisfè objektif nou yo bay sèvis san danje, serye, pwòp, ak aksesib. Tanpri ranpli fòm lan epi klike sou Voye mesaj nan pati anba a. Kòmantè ou yo pral revize ak anpil atansyon pa Depatman Sèvis Kliyan nou an. 

    Pataje via
    Kopi lyen
    Powered by Social Snap