Nouvèl

Jiyè 5, 2024

Sant Apèl la pral ouvri kounye a nan wikenn apati samdi 6 jiyè 2024 Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) kontan anonse l elajisman lè Sant apèl Sèvis Kliyantèl li a. Apati samdi 6 jiyè 2024, Sant Apèl la pral ouvri kounye a nan wikenn pou pi byen sèvi pasaje li yo. Nouvo èdtan yo […]

Plis enfòmasyon

Jiyè 2, 2024

Estasyon rechaj nan liy lan pral alimante premye flòt otobis totalman elektrik Eta a. Manm delegasyon Kongrè Eta a, Federal Transit Administration (FTA), lidè minisipal yo, Rhode Island Energy ak Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) te rasanble jodi a pou selebre fini an. nan konstriksyon sou premye estasyon rechaj otobis elektrik Rhode Island la. Sa a chaj dènye kri [...]

Plis enfòmasyon

Jiyè 1, 2024

Rezilta Sondaj Pral Gide Plan Aksyon Lari Sekirite pou 32 Vil ak Vil atravè Rhode Island Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap lanse yon kanpay angajman piblik pandan tout ete pou pwojè RI Safe Streets for All (SS4A) li a. Nan kad pwojè sa a, RIPTA ap fè yon sondaj nan tout eta a pou kolekte opinyon ak opinyon [...]

Plis enfòmasyon
Newsletters

Jiyè 1, 2024

Plis enfòmasyon

Jiyè 4, 2024

RIPTA pou Detour Route 60 (Providence/Newport) pou Akomode Bristol Katriyèm Jiyè Parad Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pral òganize yon orè sèvis Dimanch/Feyé Jedi 4 Jiyè 2024, nan obsèvans Katriyèm Jiyè a. Orè Dimanch/Fè vakans yo ap aplike pou tout sèvis regilye ki gen wout fiks. Tout biwo RIPTA, eksepte pou Newport [...]

Plis enfòmasyon
Newsletters

Jen 1, 2024

Plis enfòmasyon

Jen 14, 2024

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pral òganize yon orè sèvis dimanch/jou ferye nan Mèkredi 19 jen 2024, nan obsèvans Jou Endepandans Nasyonal Juneteenth. Orè Dimanch/Fè vakans yo ap aplike pou tout otobis ak chariot regilye ki gen wout fiks yo. Biwo RIPTA Tout biwo RIPTA yo pral fèmen sou Juneteenth, eksepte Biwo RIde Paratransit la ak Kliyan an [...]

Plis enfòmasyon

Jen 13, 2024

RIPTA pral peye aplikan ki kalifye yo $25.33 pou chak èdtan pou prepare yo pou tès pèmi CDL la nan yon salklas enstriktè ki ap dirije pa ILSR. lansman yon nouvo kou preparasyon pou Lisans Kondwi Komèsyal (CDL) [...]

Plis enfòmasyon

Jen 11, 2024

Retounen Otobis Express Beach pou Sezon Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pral aplike chanjman nan sèvis ete yo efektif samdi 15 jen 2024. RIPTA fè ajisteman sèvis regilye twa fwa pa ane an repons a chanjman sezon yo ak/oswa itilizasyon pasaje yo. Chanjman nan sèvis pandan ete 2024 Chanjman nan sezon anyèl sa yo minè e yo gen ladan kèk […]

Plis enfòmasyon

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap