Nou vle fidbak ou! Pran Sondaj Anyèl RIPTA sou Satisfaksyon Kliyan epi antre pou genyen yon pake pri RIPTA! Detay >>

Nouvèl

Se pou 25, 2023

Ak sezon lete an toupre kwen an, Otorite Transpò Piblik Rhode Island te anonse retounen nan pwomosyon sèvis otobis popilè "Hop-On Hop-Off" gratis nan Newport apati Vandredi, 26 me 2023. Sèvis gratis la, ki finanse pa Discover Newport ak Diosèz Episkopal Rhode Island, ofri transpòtasyon alantou Newport nan destinasyon touris ak plaj. Sa a […]

Aprann plis

Se pou 16, 2023

Pasaje yo nan New Pawtucket-Central Falls Transit Center kapab kounye a monte nan otobis gratis avèk Wave. Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) te anonse jodi a ekstansyon pwogram pilòt “Ride Free Central Falls” ki dire yon ane jiska 1ye Out 2023. Pwogram nan, ki te lanse nan mwa mas 2022, ap teste efikasite nan sèvi ak teknoloji geofencing [...]

Aprann plis

Se pou 11, 2023

Sèvis ADA Paratransit elaji tou pou Foster Mwa pase a, Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) te kòmanse sèvi vil riral Foster. Wout 10X (North Scituate Park-N-Ride) te pwolonje pou sèvi yon nouvo teren Park-N-Ride nan Foster, ki anfas Depatman Lapolis Foster sou 182 Howard Hill Road. Route 10X fè yon […]

Aprann plis
Newsletters

Se pou 5, 2023

Aprann plis

Avril 28, 2023

Bisiklèt pou travay, swiv vwayaj ou yo epi genyen gwo pri ak Commuter Bike Challenge, 1 - 31 me 2023 An rekonesans Mwa Nasyonal Bisiklèt, ekip Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) Commuter Resource RI lanse yon "Let's Ride RI" Commuter Bike Challenge kòmanse Lendi 1ye Me epi fini Mèkredi Me [...]

Aprann plis

Se pou 1, 2023

Odyans ki pwograme pou lendi 8 me ak mèkredi 10 me Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) pral òganize odyans piblik sou chanjman sèvis yo pwopoze nan Route 14 (West Bay) ak 282 Flex (Pascoag/Slatersville). RIPTA ap pwopoze devye wout 14 pou sèvi estasyon tren Wickford Junction epi pwolonje sèvis 282 Flex pou […]

Aprann plis

Se pou 29, 2023

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pral òganize yon orè sèvis dimanch/jou ferye lendi 29 me 2023, nan obsèvans Memorial Day. Orè Dimanch/Fè vakans yo ap aplike pou tout otobis ak chariot regilye ki gen wout fiks yo. Biwo RIPTA Tout biwo RIPTA ap fèmen nan Jou Memoryal la. Sèvis Flex Sèvis Flex p ap disponib sou […]

Aprann plis

Avril 3, 2023

Aprann plis

29ye mas 2023

Chèf Egzekitif Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) Scott Avedisian ak Majistra Providence Brett Smiley te anonse resous adisyonèl pou ogmante prezans ofisye Lapolis Providence ak anbasadè sekirite Downtown Improvement District (DID), ki dedye pou kenbe Downtown an sekirite epi akeyan pou tout moun. Nan dènye mwa yo, Vil Providence te ogmante prezans […]

Aprann plis

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap