ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Nouvèl

Se pou 11, 2022

Detounen an efè vandredi ak samdi apati 3:30 pm rive 1 am Providence, Rhode Island, 11 me 2022... Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) pral detounen wout 92 chak vandredi ak [...]

Aprann plis
Uncategorized

Lendi, Me 2, 2022

Bilten nouvèl la

Aprann plis

Se pou 2, 2022

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap kouri yon orè sèvis Dimanch / Jou Ferye nan Lendi, 30 me 2022, nan obsèvans Memorial Day. Orè Dimanch / Jou Konje a ap aplike pou tout [...]

Aprann plis

Avril 28, 2022

Providence, Rhode Island, 28 avril 2022... Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) pral detounen plizyè wout otobis nan zòn Providence nan samdi 30 avril ak dimanch 1 me […]

Aprann plis

Avril 26, 2022

Sondaj ki disponib jiska dimanch 1ye me 2022 Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) envite piblik la pou patisipe nan 10yèm sondaj anyèl sou satisfaksyon kliyan an. Pasaje yo, kit yo monte [...]

Aprann plis

Avril 21, 2022

Detounen an efè 9am jiska 3pm Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) pral detounen wout 60, 63 ak 67 dimanch, 1ye me 2022 soti 9am jiska 3pm pou […]

Aprann plis

Avril 21, 2022

Detou pou kouri soti 6am rive midi Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) te anonse jodi a ke Wout 1, 33, 34, 35, 60, ak 78 yo pral detounen nan Dimanch, [...]

Aprann plis

Avril 21, 2022

Kat Reyinyon Piblik Virtuel ki dwe fèt 25 Avril rive 4 Me Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ak Konsèy Kowòdinasyon Transpò Sèvis Imen Rhode Island ap òganize [...]

Aprann plis

Avril 19, 2022

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap avize pasaje yo ke Administrasyon Sekirite Transpòtasyon (TSA) pa fè respekte yon manda federal ki mande pou yo mete mask lè […]

Aprann plis

Pataje via
Kopi lyen