Alèt Sèvis: Fèmti Pon Washington nan direksyon lwès Detay >>

Nouvèl

1ye mas 2024

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) te anonse jodi a Biwo ID Foto a, ki chita andedan Sant Transpò Intermodal Kennedy Plaza, pral relouvri kat jou pa semèn apati 1ye mas 2024. Biwo ID Photo, kote pasaje yo ka trete pri pri redui yo. aplikasyon pou pas otobis yo, yo pral louvri lendi, madi, mèkredi ak vandredi [...]

Plis enfòmasyon

Fevriye 22, 2024

Komisyon Konsèy Apwouve Akò ak Inyon Chofè Konsèy Administrasyon Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) te vote jodi a pou apwouve yon akò negosyasyon kolektif ak Amalgamated Transit Union (ATU) Divizyon 618 ki ta ogmante salè chofè kòmanse soti $21.71 pou chak èdtan rive $25.33 pou chak. èdtan. Nouvo salè a antre an aplikasyon semèn sa a. […]

Plis enfòmasyon

Fevriye 22, 2024

Mwa pase a, Konsèy Administrasyon Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) te vote pou apwouve yon kontra avèk Next Wave Rhode Island Partners pou Faz 1 yon patenarya piblik-prive (P3) pou konsepsyon ak konstwi yon nouvo sant transpò piblik nan Providence. Nan premye faz la, RIPTA ak Next Wave Partners pral konplete etid sou sit yo ak [...]

Plis enfòmasyon

Fevriye 13, 2024

Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) te anonse ke sèt wout yo sou detou jodi a, madi 13 fevriye 2024, akòz kondisyon metewolojik sezon fredi yo. Wout 18, 27, 35, 55, 56, 64 ak 88 yo kounye a sou detou. Pasaje yo ka atann kèk reta sou tout wout akòz kondisyon metewolojik epi yo konseye yo itilize ekstrèm [...]

Plis enfòmasyon
Newsletters

Fevriye 1, 2024

Plis enfòmasyon

30 Janvye 2024

Konsèy Administrasyon an apwouve yon kontra ak patnè devlopman Konsèy Administrasyon Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) te vote jodi a pou apwouve yon kontra avèk Next Wave Rhode Island Partners pou Faz 1 yon patenarya piblik-prive (P3) pou konsepsyon ak konstwi yon nouvo sant transpò piblik. nan Providence. Next Wave Partners se yon consortium ki gen ladann yon […]

Plis enfòmasyon

26 Janvye 2024

Odyans sou Pwopozisyon Chanjman nan Sèvis Chanjman pou Pasaje ak Mendèv Mandev yo pwograme 12 – 15 fevriye, 19 fevriye ak 21 fevriye Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) pral òganize odyans piblik sou chanjman sèvis yo pwopoze nan tout senk konte Rhode Island nan dat 12 – 15 fevriye. 19 ak 21 fevriye 2024. Otorite a te anonse ke […]

Plis enfòmasyon

31 Janvye 2024

 Reyinyon Piblik Viryèl Pral Fè Mèkredi 31 Janvye 2024 Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) te anonse jodi a ke yo pral òganize yon reyinyon piblik vityèl sou enstalasyon pasaje Sant Transpò Pawtucket-Central Falls yo pwopoze a 5:30 pm nan Mèkredi janvye. 31, 2024. Reyinyon vityèl sa a se yon opòtinite pou piblik la soumèt fidbak [...]

Plis enfòmasyon

18 Janvye 2024

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) jodi a te pibliye Orè Vizit Kominote 2024 pou Pwogram Pase Otobis Pri Redui pou Granmoun Aje ak Moun Andikape yo. Vizit sit sa yo rann li pi fasil pou moun Rhode Island yo aprann ak aplike pou pwogram sa a. Chak mwa, anplwaye Sèvis Kliyan RIPTA a pral vwayaje nan kominote [...]

Plis enfòmasyon

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap