Lekòl Providence

Bezwen yon woulib pou ale lekòl?

Anplis pwomnad lekòl espesyal, RIPTA ofri sèvis regilye ak wout fiks nan lekòl segondè Providence Schools. Monte wout RIPTA lokal ou an Antre nan Kennedy Plaza epi transfere nan wout ki ale nan lekòl ou a. Sèvi ak Planifikatè Vwayaj la sou RIPTA.com pou planifye vwayaj ou soti lakay ou rive nan Kennedy Plaza oswa rele Sèvis Kliyan RIPTA nan 401-784-9500 x2012 pou jwenn asistans.

Nou te kreye depliyan ak videyo ansèyman pou ede w navige nan sèvis otobis nou an. Klike sou lekòl ou a anba a pou plis enfòmasyon.  

download Aplikasyon transpò piblik pou swiv vwayaj ou an tan reyèl! Pandan ke objektif nou se pa janm rate yon vwayaj, pafwa nou dwe anile yon vwayaj akòz yon pwoblèm mekanik oswa disponiblite enprevi chofè. Lè sa rive, ou ka tcheke Transit App pou wè si yon vwayaj te anile epi planifye lòt fason pou ale lekòl. Ou pral konnen yo te anile yon vwayaj lè lè depa a gen yon senbòl an tan reyèl men li vin gri epi li bare. Klike la a pou wè ki jan yon vwayaj anile sanble nan app Transit la.

Elèv ki pa gen kat entelijan Wave yo pral kapab monte nan otobis jiskaske lekòl yo distribye kat Wave ba yo. Tanpri konekte ak lekòl ou a pou resevwa kat entelijan Wave ou. Si yon elèv gen nenpòt pwoblèm pou monte otobis la, li ta dwe rapòte pwoblèm nan bay Sèvis Kliyan imedyatman, enkli lè, kote, ak nimewo otobis la (si sa posib).

PCTA

Frantz

download

Panyòl

download

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap