ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

RIPTA onore Rosa Parks Day nan Madi, 1 desanm 2020

Novanm 30, 2020

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap onore Rosa Parks, yon fanm Afriken Ameriken ki te refize bay plas li nan yon otobis separe. Madi, 1 desanm 2020, make 65 laTH anivèsè zak kouraj li ak dezobeyisans sivil nan yon otobis Montgomery, Alabama.   

Pou peye lajan taks bay Rosa Parks ak anivèsè a nan evènman an ki deklanche bòykòt la otobis Montgomery, RIPTA pral mete yon ekspozisyon komemoratif dijital sou otobis tablo pandan mwa a nan mwa desanm. Siy la dedye a Madam Parks nan onè nan wòl li nan lanse mouvman modèn dwa sivil la ki te ede mete fen nan segregasyon legal nan Amerik la. Madam Parks te mouri an 2005, men eritaj li kòm yon krwaze dwa sivil ap viv.

Pataje via
Kopi lyen