ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Sèvis RIPTA nan kouri Orè Jou Konje nan Obsèvans Veteran Jou Mèkredi, 11 novanm, 2020

Novanm 4, 2020

Sèvis Otobis gratis pou tout veteran lokal nan Jou Veteran yo

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap ofri sèvis gratis nan Jou Veteran yo, mèkredi 11 novanm 2020, pou tout veteran Rhode Island ki gen prèv elijibilite. Veteran ak tout pasaje yo raple ke sèvis RIPTA opere sou yon orè Dimanch / Jou Ferye nan Jou Veteran yo.

Gouvènè Gina M. Raimondo te di: "Jou Veteran yo, nou selebre zile Rod yo ki te bay anpil bagay pou pwoteje peyi nou ak libète nou yo." "Pandan ke nou pa janm ka peye dèt la nou dwe yo, sa yo otobis gratis yo se yon ti siy nan rekonesans kontinuèl nou yo ak respè." 

Scott Avedisian, Chèf Egzekitif RIPTA, te di, “Nou kontan ke nou gen yon fason nou ka montre rekonesans nou pou veteran nou yo. Nou rekonesan anvè yo chak jou pou sèvis yo bay peyi nou an. "

Veteran yo ka monte gratis nan jou fèt la lè yo montre kat idantifikasyon yon veteran oswa yon lisans chofè ki gen yon "V" sou li. Anba la a se yon rezime de sèvis RIPTA ak èdtan opere nan Jou Veteran yo.

RIde ak Flex Sèvis

Pwogram RIde la pral opere sèvis jou ferye nan Mèkredi, 11 novanmth, ak Flex pral opere sou yon orè jou ferye redwi jou sa a. Liy rezèvasyon Sèvis Flex (1-877-906-FLEX) ak liy rezèvasyon RIde (461-9760) pa pral anplwaye nan jou fèt la. Sepandan, pasaje Flex ak RIde yo ka kite yon mesaj detaye sou liy telefòn apwopriye yo si yo vle pran randevou pou yon vwayaj pou Jedi 12 Novanm.Th.

Sèvis Kliyan

Tout biwo RIPTA yo ap fèmen nan Mèkredi, 11 novanm 2020.

Pataje via
Kopi lyen