ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Sèvis RIPTA Pou Kouri Orè Jou Konje an obsèvans nan Jou Victory Lendi, Out 10, 2020

Jiyè 8, 2020

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap kouri yon orè sèvis Dimanch / Jou Ferye nan Lendi, Out 10, 2020 nan obsèvans nan Jou Victory, yon jou ferye eta ofisyèl yo. Orè Dimanch / Jou Konje a ap aplike nan tout otobis regilye ak wout fiks ak cha. 

RIde ak Flex Sèvis

RIPTA Flex Sèvis, eksepte pou Route 210 (Kingston Flex Sèvis) ki pral kouri sou orè a jou ferye, yo pa pral disponib sou Out 10TH. Pwogram RIde nan tout eta a pral opere sèlman vwayaj ADA 10 OutTH. Liy rezèvasyon Sèvis Flex (1-877-906-FLEX) ak liy rezèvasyon RIde (461-9760) pa pral anplwaye nan Lendi. Sèvis regilye pou tou de RIde ak Flex pral rezime nan Madi, Out 11, 2020.

Kennedy Plaza

Biwo RIPTA, ki gen ladan Biwo Idantifikasyon Foto ak Biyè Komèsyal nan Sant Transpò Entèmodal Kennedy Plaza, ap fèmen nan Lendi 10 Out 2020, jou ferye eta ofisyèl la. 

Pataje via
Kopi lyen