ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

RIPTA pou detou R-Line (Broad / North Main) nan direksyon sid Jedi 6 Out 2020 - 1 janvye 2021 Akòz Konstriksyon sou Main Street Bridge

Out 4, 2020

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) ap detounen vwayaj nan direksyon sid sou R-Line (Broad / North Main) pou akomode konstriksyon sou Main Street Bridge sou I-95 nan Pawtucket, Rhode Island. Depatman Transpòtasyon Rod Aylann (RIDOT) ap ranplase jwenti pon yo, repare pil yo, twotwa yo ak balistrad yo, ak repavaj pon an kòm yon pati nan lòt travay enfrastrikti nan zòn Pawtucket ak Providence.

Detou a ap kòmanse jedi 6 out 2020 epi l ap dire jiska 1 janvye 2021. Liy R la pa pral sèvi estasyon otobis nan Main Street ant Quincy Avenue ak Slater Street.   

Detou a pral jan sa a:  

R-Liy (Broad / North Main):

Vwayaj nan direksyon sid pral vwayaje wout regilye a nan Main Street ak Quincy Avenue, adwat sou Quincy Avenue, agoch ​​sou Slater Street, adwat sou Main Street epi reprann wout regilye.

Vwayaj nan direksyon nò pral vwayaje wout la regilye.

Pataje via
Kopi lyen