ALÈT: Sèvis RIPTA nan kouri Orè Jou Konje nan Obsèvans Jou aksyondegras Thanksgiving Day, Jedi, 26 novanm 2020 Detay >>

ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Chanjman nan Sèvis Otòn RIPTA a Pou Pran Efè Samdi 29 Out 2020

Out 24, 2020

Chanjman modere gen ladan yo ogmante frekans

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pral aplike chanjman sèvis otòn efikas Samdi 29 Out 2020. Wonn sa a nan chanjman regilye, sezon gen ladan remakab ogmante frekans nan wikenn sou Wout 20, 31 ak 56. Ogmantasyon frekans lan se an repons a kontinye pasaje fò sou wout sa yo kòm byen ke yon fason pou asire gen ase plas pou distans sosyal nan otobis yo. 

RIPTA fè ajisteman sèvis regilye twa fwa pa ane an repons a chanjman sezon ak / oswa itilizasyon pasaje yo. Lòt chanjman sa a tonbe yo minè ak sitou pou amelyore pèfòmans sou tan.

2020 Chanjman Sèvis Otòn

Frekans vwayaj sou tou de Route 31 (Cranston Street) ak Route 56 (Chalkstone Avenue) ap ogmante a chak 18 minit nan samdi. Wout 31 kounye a gen frekans 25 minit samdi ak Route 56 kounye a gen frekans 30 minit. De wout sa yo pral sèvi tou pa ogmantasyon frekans nan dimanch. Dimanch frekans sou Route 56 ap ogmante de chak èdtan a chak 20 minit, ak sou Route 31, frekans ap ogmante de chak 25 minit a chak 20 minit.

Route 20 (Elmwood Avenue) pral wè frekans nan samdi ogmante de chak 45 minit a chak 30 minit.

Anba la a se yon lis tout wout ki pral eksperyans chanjman otòn sa a:  

 6 Prairie / Roger Williams Zoo

18 Union Ave.

20 Elmwood Ave./Airport

31 Cranston Street

40 Butler / Elmgrove

56 Chalkstone Ave. 

67 Bellevue / Mansions / Salve

Nou ankouraje pasaje yo pou yo tcheke nouvo orè yo pou konnen kijan chanjman sèvis yo ka afekte yo.  Nouvo bwochi chanjman otòn sèvis la disponib sou entènèt nan https://www.ripta.com/service-changes-2020/ ak sou demann lè w rele 401-781-9400. 

Pataje via
Kopi lyen