Pilòt R-Line-Free-Free

Avèk direksyon ak sipò Lejislati Eta Rhode Island, RIPTA te opere yon pwogram pilòt ki dire yon ane, san pri tikè sou wout ki pi wo pase nou an, R-Line la. Soti 1ye septanm 2022 rive 30 septanm 2023, pasaje ki gen wout fiks yo te kapab monte nan R-Line gratis. Pandan peryòd pwogram pilòt la, sèvis paratransit la tou gratis pou pasaje k ap fè vwayaj ki kòmanse epi ki fini nan 3/4 mil de liy R la.  

Pandan tout pwogram pilòt sa a, RIPTA ap etidye kijan pri tikè gratis yo afekte kantite moun ki sèvi nan otobis yo, fiabilite sèvis yo, kominote a, ak anviwònman an, ansanm ak enpak finansye pou RIPTA ak pou pasaje nou yo. Sondaj sou tablo ak sou entènèt, pop-ups, gwoup konsantre kavalye, ak entèvyou ak operatè RIPTA ak anplwaye sèvis kliyan fè pati etid la. Travay sa a, ki pral fè limyè sou benefis ak posiblite konsekans pri tikè gratis yo, ap kontinye pandan pwogram pilòt la.

Gade rapò ki pi resan yo:

RIPTA R-Line Rapò Pilòt Gratis Trimès 1

RIPTA R-Line Rapò Pilòt Gratis Trimès 2

RIPTA R-Line Fare Free Pilot Rapò Final

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap