ALÈT: Sistèm pri tikè entelijan Wave a pral sibi antretyen woutin nan Jedi 28 oktòb 2021 soti 6am jiska apeprè 10am. Rechaje ak achte pwodwi pri tikè yo nan aplikasyon mobil lan, sou entènèt ak nan magazen twazyèm pati yo pap disponib pandan tan sa a. Tanpri sonje, ou ka wè yon erè itilizatè sou aplikasyon an oswa lè w tape/eskane abò nan lektè Wave la.

ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Elèv yo

Finanse pa kolèj ak inivèsite k ap patisipe yo, Pwogram Inivèsite Pase (U-PASS), ki pèmèt elèv ak / oswa fakilte nan lekòl k ap patisipe yo resevwa benefis transpò piblik. Elèv yo ka monte lè l sèvi avèk ID elèv yo oswa achte pwodwi pri redwi sou lakou lekòl la, tou depann de lekòl la. Pou plis enfòmasyon, rele RIPTA Pwogram RI Resous Banlieue nan 401-784-9575.

Enstitisyon aktyèl patisipe nan edikasyon siperyè gen ladan yo:

* Si ou enterese nan resevwa benefis transpò piblik nan enstiti edikasyon siperyè ou, tanpri kontakte administratè lekòl ou a epi fè yo konnen ou enterese nan U-PASS.

Pataje via
Kopi lyen