ALÈT: Akòz kriz sante piblik COVID-19 aktyèl la, anpil biwo RIPTA ak sant transpò piblik yo fèmen. Detay >>

Elèv yo

Finanse pa kolèj ak inivèsite k ap patisipe yo, Pwogram Inivèsite Pase (U-PASS), ki pèmèt elèv ak / oswa fakilte nan lekòl k ap patisipe yo resevwa benefis transpò piblik. Elèv yo ka monte lè l sèvi avèk ID elèv yo oswa achte pwodwi pri tikè redwi sou lakou lekòl la, tou depann de lekòl la. Pou plis enfòmasyon, rele RIPTA Pwogram RI Resous Banlieue nan 401-784-9575.

Enstitisyon aktyèl patisipe nan edikasyon siperyè gen ladan yo:

* Si ou enterese nan resevwa benefis transpò piblik nan enstiti edikasyon siperyè ou, tanpri kontakte administratè lekòl ou a epi fè yo konnen ou enterese nan U-PASS.

Pataje via
Kopi lyen