Nou vle fidbak ou! Pran Sondaj Anyèl RIPTA sou Satisfaksyon Kliyan epi antre pou genyen yon pake pri RIPTA! Detay >>

Sondaj RIPTA

Otorite transpò piblik Rhode Island (RIPTA) ta renmen konnen sa ou panse de sèvis bis nou an. Pa egzanp, èske otobis yo konn alè? Èske li fasil pou jwenn pi bon wout pou vwayaj ou a? Èske li fasil pou peye pou vwayaj ou a? Èske otobis yo pwòp, konfòtab ak byen kondwi? Kit ou pran otobis la chak jou, oswa prèske pa janm, nou vle tande pale de ou!

Anjeneral, li pran sèlman 3 a 5 minit pou ranpli sondaj la epi lè w patisipe, ou ka antre non w pou genyen $70 nan valè pri tikè Wave ak yon pake RIPTA amizan!

Enfòmasyon ou yo ak repons ou yo ap rete konfidansyèl epi yo p ap itilize pou okenn lòt rezon.

Tanpri klike sou youn nan lyen ki anba yo pou w pran sondaj la. Opinyon ou enpòtan pou nou!

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap