ALÈT: Sèvis Lekòl Providence ki afekte. Detay >>

Sèvis Lekòl Segondè Providence

Sèvis lekòl segondè klasik/santral

Enfòmasyon sou Sèvis Efektif 10/22/2022

Sèvis Lekòl Segondè Hope

Enfòmasyon sou Sèvis Efektif 10/22/22

Mt Pleasant High School

Enfòmasyon sou Sèvis Efektif 10/22/22

Anplis pwomnad lekòl espesyal yo, RIPTA ofri sèvis regilye nan wout fiks nan Lekòl Providence. Yo konseye elèv yo pou yo pran wout lokal RIPTA yo pou rive nan Kennedy Plaza epi pou yo transfere nan youn nan wout ki anba yo. Elèv yo ka itilize Planifikatè vwayaj la RIPTA.com pou planifye vwayaj yo soti lakay yo nan Kennedy Plaza oswa yo ka rele Sèvis Kliyan RIPTA nan 401-784-9500 x2012 pou asistans.

Lekòl Segondè Santral, Lekòl Segondè Klasik ak PCTA

R-Line (frekans 10 minit)
Route 17 (frekans 30 minit)
Route 18 (frekans 30 minit)
Route 19 (frekans 30 minit)
Route 20 (frekans 15 minit)
Route 22 (frekans 30 minit)
Route 31 (frekans 15 minit)

Lekòl Segondè Hope

Route 1 (frekans 20 minit)

Mt Pleasant High School

Route 55 (frekans 30 minit)
Route 92 (frekans 20 minit)

E-Cubed

Route 58 (frekans 60 minit)

Alvarez

Route 22 (frekans 30 minit)

Paul Cuffee

Route 22 (frekans 30 minit)
Route 20 (frekans 15 minit)

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap