Pwojè Tinèl Transpò East Side

RIPTA ap amelyore Tinèl Transpò East Side!

Tinèl Transpò East Side a se yon moso enpòtan nan enfrastrikti transpò piblik istorik ki konekte anba lavil Providence ak East Side ak pi lwen. Tinèl la te bati an 1914 pou ede ansyen liy Trolley yo nan k ap grenpe College Hill. Renovasyon tinèl yo pral gen ladan nouvo drenaj, ekleraj amelyore, reparasyon estriktirèl ak renovasyon abri otobis la ki gen 110 an pou li rive nan bèl orijinal li.

Antre tinèl sou North Main Street ak abri istorik, Jiyè 2022.
Antre tinèl sou North Main Street ak abri. sous: Anvan 1948. Tinèl East Side, Rhode Island School of Design. Bibliyotèk piblik Providence.
Antre tinèl sou Thayer Street, Jiyè 2022.
Antre tinèl ak anviwònman sou Thayer Street, 1938. sous: 1938.Thayer Street - East Side nan Tinèl. Bibliyotèk piblik Providence.

Jodi a, East Side Tunnel la kontinye sipòte yon koridò transpò lès-lwès atravè Providence, ki ofri vwayaj otobis dirèk sou liy espesyal yo. Pandan RIPTA ap travay pou plis elaji ak amelyore sèvis pou atenn objektif nou fikse Transit Forward RI 2040 plan, ekipman ak enfrastrikti nou yo dwe kapab sipòte plis pasaje ak plis otobis.

Pasaje RIPTA merite ekipman konfòtab, an sekirite ak aksesib pandan y ap tann bis la. Nan pwojè sa a, RIPTA vize pou kreye plan konseptyèl pou amelyore eksperyans pasaje yo sou tou de bout Tinèl la, ki gen ladan rekòmandasyon pou pozisyon estasyon otobis yo ak pi bon ekipman tankou siyal, abri, ak ekleraj – ansanm ak aksè ADA. RIPTA pral onore tou nati istorik Tinèl la ak pozisyon li nan kominote a, lè l sèvi avèk pwojè sa a kòm yon opòtinite pou fè plas. Pou sa, nou te angaje ak yon varyete òganizasyon prezèvasyon istorik, katye ak òganizasyon biznis, ak enstitisyon edikasyon siperyè ki egziste sou ak alantou li.

Pwojè Mizajou

Konstriksyon enteryè tinèl la pral kòmanse nan dat 25 mas 2024 epi yo pral fini nan fen septanm 2024. Konstriksyon an pral rezoud pwoblèm andedan tinèl la tankou drenaj, ekleraj, ak plak fant nan mi yo ak plafon. Pwojè a pral gen ladan tou restorasyon abri nan North Main Street, pou onore nati istorik Tinèl la.

Apati 25 mas 2024, tinèl la pral fèmen pou tout otobis ak machin ijans pandan konstriksyon an. Wout RIPTA 1, 32, 33, 34, 40, ak 61x, ki anjeneral itilize tinèl la, pral detounen atravè Ri Angell ak Ri Waterman. Pasaje yo ta dwe monte nan kote sa yo:

Klike la a pou w gade yon videyo sou kote ou ta dwe monte!

 • North Main Street – itilize nouvo arè tanporè
  • OUTBOUND sou zile pyeton an sou Washington Place anvan North Main Street
 • Thayer Street – itilize lòt arè ki egziste deja
  • OUTBOUND sèvi ak arè sou Waterman anvan Hope
  • INBOUND sèvi ak arè sou Angell anvan Hope
 • Thayer Street – sèvi ak nouvo arè tanporè
  • OUTBOUND sèvi ak arè nan Waterman anvan Brown
  • INBOUND sèvi ak arè sou Angell apre Brown
Tinèl-Detour-Map-v6-1

Pwochen Etap Yo

Nan moman sa a, plan liy otobis eksteryè North Main Street pa pral avanse. Sepandan, plan Thayer Street pral byento kòmanse jeni ak konsepsyon. Konsepsyon konseptyèl la te detèmine dapre opinyon RIPTA te resevwa a epi ann akò ak objektif pwojè nou an ki se sekirite, aksè, ak konfò pasaje yo.

Thayer St

Thayer Street Rendering

Thayer St Overhead Map   

Ekip Jesyon Pwojè RIPTA a ap sipèvize pwojè sa a, enkli konstriksyon k ap vini sou enteryè tinèl la ansanm ak konsepsyon konplè ak konstriksyon estasyon otobis amelyore nan Thayer Street. Pwosesis sa a enplike kontak kontinyèl ak moun ki gen enterè nou yo ak travay ak Vil la ak RIDOT pou apwobasyon ak pèmi.

Ou ka voye plis kesyon bay Direktè Kominikasyon Cristy Raposo Perry nan raposo@ripta.com

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap