ALÈT: Sèvis Lekòl Providence ki afekte. Detay >>

Pwojè Tinèl Transpò East Side

RIPTA ap amelyore Tinèl Transpò East Side!

Tinèl Transpò East Side a se yon moso enpòtan nan enfrastrikti transpò piblik istorik ki konekte anba lavil Providence ak Kennedy Plaza ak East Side ak pi lwen. Tinèl la te bati an 1914 pou ede ansyen liy Trolley yo nan k ap grenpe College Hill. Anpil nan bilding adjasan antre Tinèl yo, ansanm ak pozisyon estasyon otobis yo ak estrikti abri nan antre North Main Street la, pa chanje depi plizyè ane.

Antre tinèl sou North Main Street ak abri istorik, Jiyè 2022.
Antre tinèl sou North Main Street ak abri. sous: Anvan 1948. Tinèl East Side, Rhode Island School of Design. Bibliyotèk piblik Providence.
Antre tinèl sou Thayer Street, Jiyè 2022.
Antre tinèl ak anviwònman sou Thayer Street, 1938. sous: 1938.Thayer Street - East Side nan Tinèl. Bibliyotèk piblik Providence.

Jodi a, East Side Tunnel la kontinye sipòte yon koridò transpò lès-lwès atravè Providence, ki ofri vwayaj otobis dirèk sou liy espesyal yo. Pandan RIPTA ap travay pou plis elaji ak amelyore sèvis pou atenn objektif nou fikse Transit Forward RI 2040 plan, ekipman ak enfrastrikti nou yo dwe kapab sipòte plis pasaje ak plis otobis.

Pasaje RIPTA merite ekipman konfòtab, an sekirite ak aksesib pandan y ap tann bis la. Nan pwojè sa a, RIPTA vize pou kreye plan konseptyèl pou amelyore eksperyans pasaje yo sou tou de bout Tinèl la, ki gen ladan rekòmandasyon pou pozisyon estasyon otobis yo ak pi bon ekipman tankou siyal, abri, ak ekleraj – ansanm ak aksè ADA. RIPTA pral onore tou nati istorik Tinèl la ak pozisyon li nan kominote a, lè l sèvi avèk pwojè sa a kòm yon opòtinite pou fè plas. Pou sa, nou te angaje ak yon varyete òganizasyon prezèvasyon istorik, katye ak òganizasyon biznis, ak enstitisyon edikasyon siperyè ki egziste sou ak alantou li.

Pwosesis planifikasyon sa a kounye a sou pye. RIPTA ap travay ak ekspè nan planifikasyon nan konpayi konsiltasyon AECOM pou ede fasilite reyinyon moun ki gen enterè yo, kolekte epi analize done nan estasyon yo, epi devlope konsepsyon konseptyèl yo. Pandan faz sa a, RIPTA ap evalye tou enteryè Tinèl la epi li ap prepare plan pou reparasyon mi yo, plafon, ak sistèm drenaj yo.

Nou espere fini pwosesis planifikasyon an nan kòmansman mwa novanm 2022. Yon fwa pwosesis planifikasyon an fini, RIPTA pral mete yon delè pou konstriksyon tou de amelyorasyon enteryè ak eksteryè Tinèl yo.

Kenbe yon je sou paj sa a pou dènye enfòmasyon sou pwosesis planifikasyon sa a! Kesyon? Kontakte Julia Evelyn nan jevelyn@ripta.com.

Pwojè Updates

RIPTA te fè yon reyinyon piblik vityèl madi 20 septanm pou rasanble fidbak sou pwojè konsepsyon konseptyèl yo pou kote posib estasyon otobis yo ak wout otobis yo nan tou de bout tinèl la. Ou pa t 'kapab fè reyinyon an men ou vle bay kòmantè?  Gade konsepsyon bouyon yo isit la ak take our survey! Please send any feedback to jevelyn@ripta.com pa 10 oktòb.

Pataje via
Kopi lyen