Nou vle fidbak ou! Pran Sondaj Anyèl RIPTA sou Satisfaksyon Kliyan epi antre pou genyen yon pake pri RIPTA! Detay >>

Chanjman nan Sèvis

Otorite Transpò Piblik Rhode Island (RIPTA) pral aplike chanjman nan sèvis sezon fredi a lendi 23 janvye 2023. RIPTA fè ajisteman sèvis regilye twa fwa pa ane an repons a chanjman sezon yo ak/oswa itilizasyon pasaje yo.  

Wout: 1, R-Line, 50, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, QX pral afekte.

Chanjman sèvis sa yo ap antre an vigè lendi 23 janvye 2023:

Route 1

7-Jou: Sant Transpò Pawtucket RIPTA a ap deplase soti nan Roosevelt Ave. pou rive nan Pine St. & Goff Ave. Yo ajiste wout sa a pou sèvi nouvo Sant Transpò Pawtucket-Central Falls kote ou ka konekte ak sèvis MBTA Commuter Rail pou Boston ak Providence. .

R-Liy

7-Jou: Sant Transpò Pawtucket RIPTA ap deplase soti nan Roosevelt Ave. pou rive nan Pine St. & Goff Ave. Yo ajiste wout sa a pou sèvi nouvo Sant Transpò Pawtucket-Central Falls kote ou kapab konekte ak sèvis MBTA Commuter Rail pou Boston ak Providence.

Route 50

Vandredi sèlman– Sèvis vandredi sèlman ta nan mitan lannwit nan Bryant University te repwograme pou yo fonksyone pi konsistan avèk sèvis regilye lasemèn yo. Vwayaj yo pral kouri chak 45 minit. Dènye vwayaj ki soti nan Bryant University, k ap kite Kennedy Plaza a 1:10 am, pa chanje.

Route 71

7-Jou: Sant Transpò Pawtucket RIPTA ap deplase soti nan Roosevelt Ave. pou rive nan Pine St. & Goff Ave. Yo ajiste wout sa a pou sèvi nouvo Sant Transpò Pawtucket-Central Falls kote ou kapab konekte ak sèvis MBTA Commuter Rail pou Boston ak Providence.

Route 72

7-Jou: Sant Transpò Pawtucket RIPTA ap deplase soti nan Roosevelt Ave. pou rive nan Pine St. & Goff Ave. Yo ajiste wout sa a pou sèvi nouvo Sant Transpò Pawtucket-Central Falls kote ou kapab konekte ak sèvis MBTA Commuter Rail pou Boston ak Providence.

Route 73

7-Jou: Sant Transpò Pawtucket RIPTA ap deplase soti nan Roosevelt Ave. pou rive nan Pine St. & Goff Ave. Yo ajiste wout sa a pou sèvi nouvo Sant Transpò Pawtucket-Central Falls kote ou kapab konekte ak sèvis MBTA Commuter Rail pou Boston ak Providence.

Route 75

7-Jou: Sant Transpò Pawtucket RIPTA ap deplase soti nan Roosevelt Ave. pou rive nan Pine St. & Goff Ave. Yo ajiste wout sa a pou sèvi nouvo Sant Transpò Pawtucket-Central Falls kote ou kapab konekte ak sèvis MBTA Commuter Rail pou Boston ak Providence.

Route 76

7-Jou: Sant Transpò Pawtucket RIPTA ap deplase soti nan Roosevelt Ave. pou rive nan Pine St. & Goff Ave. Yo ajiste wout sa a pou sèvi nouvo Sant Transpò Pawtucket-Central Falls kote ou kapab konekte ak sèvis MBTA Commuter Rail pou Boston ak Providence.

Route 78

7-Jou: Sant Transpò Pawtucket RIPTA ap deplase soti nan Roosevelt Ave. pou rive nan Pine St. & Goff Ave. Yo ajiste wout sa a pou sèvi nouvo Sant Transpò Pawtucket-Central Falls kote ou kapab konekte ak sèvis MBTA Commuter Rail pou Boston ak Providence.

Route 80

Chak jou: Sant Transpò Pawtucket RIPTA ap deplase soti nan Roosevelt Ave. pou rive nan Pine St.& Goff Ave. Yo ajiste wout sa a pou sèvi nouvo Sant Transpò Pawtucket-Central Falls kote ou ka konekte ak sèvis MBTA Commuter Rail pou Boston ak Providence. Kounye a sèvis lasemèn yo pral fonksyone chak 100 minit tout jounen an.

QX

Chak jou: Vwayaj yo pral kòmanse epi fini kounye a nan nouvo Sant Transpò Pawtucket-Central Falls ak Estasyon MBTA olye pou Sant Vizitè Pawtucket/Blackstone Valley nan Roosevelt Ave.

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap