Responsablite & transparans

Yo bay enfòmasyon sa yo dapre Lwa sou Responsablite ak Transparans Kòporasyon Kwa Piblik yo jwenn nan Seksyon 42-155-6 Lwa Jeneral Rhode Island yo. Paj sa a mete ajou regilyèman.

1. deskripsyon travay - Klike la a

2. Konpansasyon Etid Konparabilite - Klike la a

6. Plan Estratejik - Klike la a

7. Ajanda ak Pwosè Reyinyon Ouvè Konsèy la – Klike la a

 8. Rapò sou kontra chak trimès - Klike la a

9. Règleman Adopte - Klike la a

10. Pèmèt Lejislasyon - Klike la a

11. Deklarasyon Misyon - Klike la a

12. Manm Komisyon Konsèy - Klike la a

13. Tablo òganizasyonèl - Klike la a

14. Dapre Lwa - Klike la a

Pataje via
Kopi lyen
Powered by Social Snap